Alle geïnstutionaliseerde partnerschappen onder Horizon Europe kunnen van start. Na formele instemming van de Raad en het Parlement kunnen de meest gestructureerde samenwerkingsverbanden van het Kaderprogramma nu gezamenlijk projecten financieren. Horizon Europe trekt tot en met 2027 bijna 10 miljard euro uit voor de partnerschappen, waaronder Innovative Health Initiative, Clean Hydrogen, Clean Aviation en Europe’s Rail.


Geïnstitutionaliseerde partnerschappen kunnen van start

Groen licht voor partnerschappen

De lidstaten in de Raad geven groen licht voor de geïnstutionaliseerde partnerschappen van Horizon Europe, een maand na de zegen van het Parlement. Daarmee kunnen alle elf partnerschappen officieel van start. Voor ieder partnerschap wordt nu een “gezamenlijke onderneming” opgericht, die de gestelde taken zal uitvoeren. Daaraan nemen private en publieke partners deel, waaronder de Commissie en nationale overheden. Met de partnerschappen is bijna 10 miljard euro uit Horizon gemoeid, wat de andere partners zullen moeten evenaren. Naar verwachting lanceren de partnerschappen binnen enkele weken de eerste calls.

Elf thema’s

De geïnstitutionaliseerde partnerschappen hebben betrekking op elf verschillende thema’s:

  1. Global Health EDCTP3
  2. Innovative Health Initiative
  3. Key Digital Technologies
  4. Circular Bio-based Europe
  5. Clean Hydrogen
  6. Clean Aviation
  7. Europe’s Rail
  8. Single European Sky ATM Research 3
  9. Smart Networks and Services
  10. Metrology

Het elfde geïnstitutionaliseerde partnerschap voor supercomputers (EuroHPC) ging al eerder van start.

Context

In een partnerschap leggen de Commissie en private en publieke partners samen geld op tafel om onderzoeksprojecten te financieren. Horizon Europe probeert het aantal verschillende vormen terug te dringen ten opzichte van Horizon 2020 en steunt samenwerkingsverbanden rond 49 thema’s. Naast geïnstitutionaliseerde partnerschappen voorziet Horizon Europe ook in zogenaamde co-programmed en co-funded partnerschappen. De geïnstitutionaliseerde vorm is het meest ingrijpend en omvat onder meer een bureau met eigen medewerkers en adviesgroepen. De onderhandelingen zijn voor Brusselse begrippen enorm snel verlopen: pas in februari 2021 presenteerde de Commissie haar voorstellen voor de partnerschappen. Het pakket met elf partnerschappen bestond uit drie onderdelen, waardoor metrologie en supercomputers apart behandeld werden.