De eerste supercomputer gezamenlijk gefinancierd uit EU-fondsen is online. De computer genaamd Vega is de eerste van zeven die worden uitgerold onder het Europese publiek-private partnerschap EuroHPC.


De eerste EU-supercomputer opereert vanuit Maribor, Slovenië

Vega, de eerste EU-supercomputer

Vega, de eerste supercomputer gezamenlijk gefinancierd uit EU-fondsen, is nu actief. De supercomputer is gestationeerd in Maribor, Slovenië en moet de Europese wetenschap gaan helpen met ontwikkeling op gebieden als machine learning, kunstmatige intelligentie en hoogwaardige data-analyse. De computer is opgezet met 17,2 miljoen euro aangetrokken uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Sloveense overheid en het Joint Undertaking voor European High-Performance Computing (EuroHPC). Vega is de eerste van zeven supercomputers die worden uitgerold onder EuroHPC. Met meer computers als Vega in de Europese supercomputerinfrastructuur moet het voor wetenschappers en bedrijven aantrekkelijker worden hun data in Europa te verwerken.

Context

Joint Undertakings zijn Europese publiek-private partnerschappen, die ingezet worden om op een aantal strategische domeinen het Europees concurrentievermogen te versterken. In september 2020 deed de Commissie een voorstel om het partnerschap EuroHPC voort te zetten, met nog eens 8 miljard euro voor de volgende generatie supercomputers, waaronder kwantumcomputers.