De Commissie trekt acht miljard euro uit voor elf onderzoekspartnerschappen. De partnerschappen maken onderdeel uit van Horizon Europe en richten zich op uiteenlopende terreinen van AI en fotonica tot slim vervoer per boot. Het gaat voornamelijk om samenwerkingen met de private sector in de zogenoemde co-programmed partnerschappen, maar ook de European Open Science Cloud hoort erbij.


Commissie start 11 onderzoekspartnerschappen

11 groene of digitale partnerschappen

De eerste elf partnerschappen onder Horizon Europe kunnen van start. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor de samenwerkingsverbanden, wat door private partners zal worden aangevuld tot 22 miljard euro. Dat blijkt uit een persbericht. Het gaat om zogenaamde co-programmed partnerschappen, die de Commissie optuigt samen met het bedrijfsleven. In een medegeprogrammeerd partnerschap maken de partners afspraken over de gewenste onderzoeksdoelen. Vervolgens maakt Horizon Europe hier geld voor vrij via de reguliere werkprogramma’s. Aanvullend en separaat tuigen de private partners en een enkele publieke partner onderzoeksactiviteiten op. De afspraken worden vastgelegd in een memorandum of understanding voor ieder partnerschap. De elf partnerschappen zijn:

 1. European Partnership for the European Open Science Cloud (EOSC)
 2. European Partnership for Artificial Intelligence, Data and Robotics
 3. European Partnership for Photonics (light-based technologies)
 4. European Partnership for Clean Steel – Low Carbon Steelmaking
 5. European Partnership Made in Europe
 6. European Partnership Processes4Planet
 7. European Partnership for People-centric Sustainable Built Environment (Built4People)
 8. European Partnership towards Zero-emission Road Transport (2Zero)
 9. European Partnership for Connected, Cooperative and Automated Mobility
 10. European Partnership for Batteries: Towards a competitive European industrial battery value chain
 11. European Partnership for Zero Emission Waterborne Transport

Context

De memoranda of understanding zijn nog niet openbaar en worden op 23 juni ondertekend tijdens de Europese R&I Days. In 2022 volgt een twaalfde partnerschap met de naam ‘globally competitive space systems’. Horizon Europe kent naast de medegeprogrammeerde partnerschappen nog twee vormen. In co-funded partnerschappen maken de lidstaten geld vrij voor gemeenschappelijke oproepen, die ze individueel financieren. Geïnstitutionaliseerde partnerschappen gaan nog een stap verder. Hier maken de Commissie, lidstaten en bedrijven geld over naar een gemeenschappelijke pot, waar gezamenlijke projecten uit gefinancierd worden. Een strategisch coördinatiecomité met daarin de lidstaten zal toezicht houden op alle partnerschappen.