Simpele citizen science werkt het best. Burgers kunnen makkelijker meedoen en beleidsmakers reageren sneller op de resultaten van het onderzoek. Dat helpt, want invloed op beleid is voor burgers de belangrijkste reden om mee te doen. Horizon Europe moet daar rekening mee houden, stelt het Joint Research Centre.


Europese citizen science in 12 stappen

Simpele methode leidt tot meer resultaat

Citizen science-projecten met simpele onderzoeksmethodologieën leiden tot de beste resultaten. Burgers kunnen gemakkelijker deelnemen aan het project, wat de kwaliteit ten goede komt. Bovendien luisteren beleidsmakers – op alle niveaus – vaker naar onderzoeksresultaten als ze voortkomen uit simpelere methodes. Dat concludeert een onderzoeksgroep van het Joint Research Centre in haar ‘Activity Report on Citizen Science – discoveries from a five year journey’. Als voorbeeld van een simpele methode gelden bijvoorbeeld reuk of het verzamelen van plasticmonsters in een sloot, in tegenstelling tot complexe metingen met sensoren.

Burgers willen invloed op beleid

Invloed op beleid is voor burgers de voornaamste reden om deel te nemen aan een citizen science-project. Als resultaten te lang op de plank blijven liggen, verliest een project maar ook de wetenschap in zijn geheel al gauw aan legitimiteit in de ogen van de deelnemers. De effectiviteit van citizen science-projecten moet dan ook altijd in het oog gehouden worden. Aangezien beleidsbeïnvloeding zo belangrijk is, hopen de onderzoekers dat de Commissie niet alleen werk maakt van citizen science in Horizon Europe, maar ook in andere terreinen zoals milieubeleid.

Context

Citizen science of burgerwetenschap is een belangrijk thema in Europa. Het betrekken van burgers ligt aan de basis van de aankomende Europese valorisatiestrategie. Citizen science was een van de focusgebieden in het Horizon 2020-onderdeel Science with and for Society en komt terug in het Horizon Europe-onderdeel Reforming and enchanging the European R&I systems. Met het online platform EU-citizen.science poogt de Commissie citizen science direct te stimuleren. Ook de missies zijn een vorm van citizen science.