Het Joint Research Centre (JRC) zal zich de komende twee jaar onder andere focussen op het verbeteren van burgerbetrokkenheid. Dit staat in het JRC-werkprogramma van 2019-2020 dat is aangenomen door de Commissie. JRC zal onderzoeken hoe burgers op een innovatieve manier kunnen worden betrokken bij onderzoek en beleid. Verder zal JRC zich blijven inzetten voor better regulation en zijn kennismanagement versterken.

JRC werkt aan burgerbetrokkenheid en steun aan lidstaten

Op een innovatieve manier burgers betrekken

Het Joint Research Centre (JRC) zal onderzoeken hoe burgers op een innovatieve manier kunnen worden betrokken bij onderzoeksprojecten en Europees beleid. Dit staat in het JRC-werkprogramma voor de periode van 2019 tot 2020. Zo kunnen virtual en augmented reality middelen worden gebruikt om aan te tonen hoe ontwikkelde technologieën in het dagelijks leven worden ingezet. Verder zal JRC zich blijven inzetten voor better regulation om beleid en wetgeving zo efficiënt mogelijk te implementeren. Ook zal JRC zijn kennismanagement versterken, om daarmee de Commissie te helpen in de manier waarop kennis wordt gemanaged.

Ondersteunen van de lidstaten

Daarnaast zal het JRC meer steun verlenen aan de lidstaten door de eigen onderzoeksinfrastructuren beschikbaar te stellen. Ook wil JRC de lidstaten ondersteunen in het ontwikkelen van smart specialisation strategies en zal het bijdragen aan het Europees semester door het creëren van kennisplatforms.

Context

Het Joint Research Centre is de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie die onafhankelijk onderzoek uitvoert ter ondersteuning van het Europees beleid. Om het jaar publiceert het JRC een werkprogramma waarin het de belangrijke aandachtspunten benoemt voor de komende twee jaar. Deze aandachtspunten hangen nauw samen met de tien prioriteiten van de Commissie, waar onder andere de prioriteiten migratie en duurzame energie bij horen.