Widening participation moet meer aandacht krijgen in Horizon Europe en het programma moet een budget krijgen van 120 miljard euro. Dat zijn twee aanbevelingen van de rapporteurs van het Europees Parlement over het Horizon Europe-voorstel. De conceptrapporten worden komende periode besproken in de ITRE-Commissie.

EP-rapporteurs over Horizon Europe: meer widening en groter budget

Widening participation moet meer aandacht krijgen in Horizon Europe en het programma moet een budget krijgen van 120 miljard euro. Dat zijn twee aanbevelingen van de rapporteurs van het Europees Parlement over het Horizon Europe-voorstel. De conceptrapporten worden komende periode besproken in de ITRE-Commissie.

120 miljard voor Horizon Europe

Het budget voor Horizon Europe moet worden verhoogd van 94 miljard euro naar 120 miljard. Dat stellen rapporteurs Dan Nica en Christian Ehler voor in hun conceptrapporten over de verordening en het specifieke programma voor Horizon Europe. Bijna alle onderdelen zouden daarbij extra budget moeten krijgen, maar de grootste toename is voorzien voor het deel Strengthening the European Research Area en de kleinste stijging is voor pijler III: Open Innovation. De rapporteurs kunnen zich grotendeels vinden in de structuur van het programma, maar willen wel het cluster Inclusive and Secure Society splitsen: er zou dan een cluster voor Inclusive and Creative Society en een cluster voor Secure Society moeten komen.

Veel aandacht voor widening participation

Onderzoekers moeten overal in Europa gelijk betaald krijgen en de selectie van projectvoorstellen moet volgens Nica voortaan anoniem gebeuren. Nica vraagt daarmee veel aandacht voor widening participation in zijn rapport. Ook wil hij de selectiecriteria uitbreiden door een aantal ‘subcriteria’ toe te voegen. Projectvoorstellen met het hoogste aantal partners uit widening landen en gebruik van onderzoeksinfrastructuren gefinancierd door de EU zouden dan meer kans krijgen op financiering.

Nadruk op EU-belang

De rapporteurs stellen in hun rapporten het EU-belang voorop. Dat blijkt uit meerdere amendementen, waarin onder andere benadrukt wordt dat de commerciële exploitatie van resultaten van door de EU gefinancierde projecten eerst moet plaatsvinden in de EU. Ook worden de voorstellen van de Commissie voor internationale samenwerking op een aantal punten afgezwakt, waarbij monobeneficiary-instrumenten alleen nog voor EU-lidstaten open staan en EFTA-landen meer rechten hebben dan andere associatie-landen.

Reactie The Guild

Wetenschappelijke excellentie moet het fundament van alle activiteiten van Horizon Europe blijven. Dat stelt The Guild in ‘The Guild’s position on the draft reports of Dan Nica and Christian Ehler on  Horizon Europe’. The Guild is het dus niet eens met het voorstel van Dan Nica om extra evaluatiecriteria toe te voegen. Ook voor de European Research Council moet wetenschappelijke excellentie het enige evaluatiecriterium blijven. The Guild is het wel eens met Nica dat de academische gemeenschap te weinig aandacht krijgt in het Commissievoorstel. Dit kan opgelost worden door academische experts prioriteit te geven bij expertgroepen en boards voor de missies en European Innovation Council (EIC). The Guild maakt zich bovendien zorgen over het beperken van internationale onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het conceptrapport: de participatie van derde landen moet volgens The Guild worden gestimuleerd, niet gelimiteerd, om excellentie vanuit de hele wereld aan te trekken.

Reactie LERU

Veel van de widening participation-voorstellen van Dan Nica worden verworpen door de League of European Reseach Universities (LERU) in LERU detailed feedback on draft Nica report. LERU vindt dat salarissen en vergoedingen voor onderzoekers niet gelijkgetrokken moeten worden binnen de EU. Dit zou naar verhouding in sommige landen tot te veel of juist te weinig salaris kunnen leiden en zorgt voor ongelijkheid binnen eenzelfde instelling. Anonieme evaluatie van projectvoorstellen, zoals Nica voorstelt, is volgens LERU ook geen goed idee omdat dit in de praktijk niet zal werken. Daarnaast is LERU het oneens met Nica’s voorstel om 80% van het EIC-budget aan innovatieve start-ups en mkb te besteden. Volgens LERU moet het doel van de EIC zijn om baanbrekende innovatie te promoten, ongeacht waar deze plaatsvindt. LERU heeft ook gereageerd op het conceptrapport van Ehler.

Context

De Europese Commissie heeft in juni 2018 haar voorstel voor Horizon Europe gepresenteerd. De ITRE-Commissie van het Europees Parlement, onder leiding van de rapporteurs Dan Nica en Christian Ehler, zijn nu aan zet om hun standpunt te bepalen voor de onderhandelingen. Deze conceptrapporten zullen komende periode besproken worden in de ITRE-Commissie van het Parlement. De rapporteurs vertegenwoordigen dus met deze voorstellen nog niet de mening van het hele Parlement. Als het Parlement en de Raad hun standpunten hebben bepaald, kunnen de onderhandelingen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad van start.

Het Horizon Europe voorstel bestaat uit twee documenten: een verordening, die het juridisch kader voor het programma bevat, en een specifiek programma, wat voorziet in de inhoud en implementatie van het programma. Dan Nica heeft een conceptrapport geschreven als reactie op de verordening, Christian Ehler is verantwoordelijk voor de reactie op het specifieke programma.

Meer informatie

Publicatie Europees Parlement: Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe
Publicatie Europees Parlement: Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on establishing the specific programme implementing Horizon Europe
Publicatie The Guild: The Guild’s position on the draft reports of Dan Nica and Christian Ehler on  Horizon Europe
Artikel Neth-ER: EP zet widening discussie op scherp
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op success H2020
Artikel Neth-ER: Reacties op voorstel Horizon Europe