Reacties op voorstel Horizon Europe

11 juli 2018

Op 7 juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie: Horizon Europe. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van het voorstel? Neth-ER zet hun reacties voor u op een rijtje.

Reacties op Horizon Europe voorstel

De Commissie presenteerde op 7 juni haar voorstel voor Horizon Europe Het programma zal voortbouwen op het succes van Horizon 2020. Nieuwe onderdelen in Horizon Europe zijn de European Innovation Council (EIC), waarvan de pilot in het laatste werkprogramma van Horizon 2020 geïntroduceerd is, en het missiebeleid. De mogelijkheden voor associatie voor landen buiten de EU worden uitgebreid, wat kansen biedt voor het Verenigd Koninkrijk om mee te doen.

Met een budget van 94,1 miljard heeft de Commissie grootste plannen voor Horizon Europe. Het voorstel zorgt echter voor gemengde gevoelens bij verschillende stakeholders.

Reactie Science Europe

Science Europe verwelkomt in een statement de continuïteit tussen Horizon 2020 en Horizon Europe, maar is ontevreden over het budget, dit is niet in lijn met de grote ambities van de Europese Commissie. De organisatie is voornamelijk teleurgesteld over het budget dat wordt toegekend aan de European Research Council (ERC) en de Marie Skłodowska-Curie acties (MSCA), terwijl Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek en Innovatie, de ERC juist als een groot succes bestempelde. Science Europe ziet kansen in het missiebeleid en hoopt dat toekomstige discussies zullen leiden tot een goede balans tussen excellentie en impact. Tot slot pleit het voor een European Innovation Council (EIC) dat zorgt voor samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.

Reactie LERU

Kurt Deketelaere, Secretaris-Generaal van de League of European Research Universities (LERU) zei in een reactie teleurgesteld te zijn over het budget dat wordt toegeschreven aan de ERC en MSCA, omdat deze instrumenten juist zo succesvol waren in Horizon 2020. Deketelaere ziet vooral de enorme groei in budget voor de EIC als de reden voor het tegenvallende budget in de eerste pijler.

Reactie UEAPME

De European Association of craft, small and medium-sized enterprises (UEAPME) verwelkomde in een statement de sterke focus op innovatie in het Horizon Europe voorstel. UEAPME steunt de creatie van de EIC, maar waarschuwt dat er meer budget nodig is voor de EIC om haar doelen waar te maken. Ook ziet de organisatie een belangrijke rol voor het bedrijfsleven bij de missies in Horizon Europe. Echter, het verlagen van de administratieve lasten is hiervoor noodzakelijk.

Reactie The Guild

The Guild maakte in een statement duidelijk dat ze het Horizon Europe voorstel verwelkomt, maar vindt dat de EU meer moet investeren in eerder behaalde successen, zoals de ERC en MSCA. Om Europa’s mondiale positie in onderzoek en innovatie te behouden, vraagt The Guild om ten minste 25% van het totale budget in ERC te steken en minstens 12% in MSCA. Verder moet excellentie de leidraad blijven binnen het hele programma en dit dient weerspiegeld te worden bij het selecteren van evaluatoren, panels en adviesgroepen. Tot slot moet de Global Challenges-pijler zich voornamelijk richten op lage technology readiness levels (TRLs) en ervoor gezorgd worden dat ook sociale- en geesteswetenschappen (SSH) betrokken worden in de thematische clusters.

Reactie EUA

De European University Association vergelijkt in een analyse het voorstel van de Commissie met de aanbevelingen van EUA. Allereerst vraagt EUA naar aanleiding van het voorstel aandacht voor drie onderwerpen: de budgetverhoging is een stap in de goede richting, maar niet genoeg: 160 miljard is benodigd om de ambities van het programma waar te kunnen maken. Om de verschillen tussen lidstaten te verkleinen is behalve de voorgestelde acties in Horizon Europe ook een ondersteunend regelgevend kader nodig op nationaal en Europees niveau. Ten slotte wijst EUA op de noodzaak de programma’s voor onderzoek en onderwijs verder op elkaar af te stemmen om zo meer verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en innovatie te creëren. In de analyse gaat EUA daarna dieper in op de uitgangspunten en de Rules for Participation van Horizon Europe.

Reactie EARTO

De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) verwelkomt het voorstel van de Commissie voor Horizon Europe in een statement. EARTO vraagt echter wel aan de Raad en het Parlement om het budget te verhogen naar 120 miljard en een groter aandeel toe te wijzen aan de tweede pijler (60%). Daarnaast moet deelname van de industrie gemaximaliseerd worden en publiek private partnerschappen behouden. Ook onderstreept EARTO de cruciale rol van Key Enabling Technologies (KETs) en vraagt zij het budget hiervoor te oormerken. 

Reactie diverse maatschappelijke organisaties

Verscheidene maatschappelijke organisaties, zoals EPHA, en European Network of Scientists hebben in een gezamenlijk statement opgeroepen om een aparte pijler voor Global Challenges te ontwikkelen. Vanwege de huidige naam (Global Challenges and Industrial Competitiveness) wordt het volgens de organisaties moeilijk te onderscheiden of de doelen binnen de pijler gefocust zijn op impact of winst. Dit begrenst de hoeveelheid investeringen en maakt het lastig te herleiden wat de burger terugkrijgt voor de publieke investeringen. Daarom stellen de organisaties voor beschermingsmaatregelen in te voeren.

Reactie CESAER

CESAER maakt zich zorgen over de grootte en de disbalans van het budget, omdat de eerste en derde pijler samen minder geld toegekend krijgen dan de tweede pijler. Daarom vraagt CESAER om een minimaal budget van 120 miljard waarin de ERC minimaal 28 miljard ontvangt en de MSCA een minimum van 8 miljard toegekend krijgt. Ook kan volgens CESAER niet het volledige O&I potentieel benut worden vanwege de top-down aanpak en de onduidelijkheid rondom de Sustainable Development Goals (SDGs). Dit zorgt er namelijk voor dat niet het volledige O&I-potentieel in Europa benut wordt.

Reactie Ehler

De huidige situatie waarin het Europees Parlement geen zeggenschap heeft bij de strategische planning van Horizon Europe is onacceptabel, aldus Christian Ehler, één van de twee rapporteurs voor Horizon Europe, in een persbericht. Het gebrek aan transparantie over het strategisch programmeringsproces brengt een snelle behandeling van het voorstel voor Horizon Europe in gevaar. Daarnaast maakt Ehler zich zorgen over de publiek-private partnerschappen in Horizon Europe. Deze moeten volgens hem doorgang vinden.

Reactie ALLEA

All European Academies (ALLEA) dringt in een statement aan op een duidelijke en inclusieve definitie van ‘geassocieerde’ landen en meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor deelname. Daarnaast uit ALLEA haar zorgen dat het voorstel voor Horizon Europe onvoldoende steun biedt voor inclusiviteit van alle disciplines, met name de sociale- en geesteswetenschappen (SSH). ALLEA pleit voor substantiële investeringen in trans-disciplinair onderzoek gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast moet er volgens ALLEA ook meer aandacht komen voor fundamenteel onderzoek, omdat het een voorwaarde is voor innovatie.

Context

Er zullen nu onderhandelingen met de Raad en het Europees Parlement gaan plaatsvinden over de invulling van Horizon Europe, maar ook over het budget. De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) en Horizon Europe zullen parallel aan elkaar verlopen. Het nieuwe kaderprogramma moet van start gaan in 2021.

Meer informatie

Publicatie Science Europe: Science Europe Reaction to the European Commission Proposal on Horizon Europe
Publicatie LERU: Horizon Europe: ERC and Marie Curie funding disappoints
Publicatie UEAPME: Horizon Europe: Innovation Council needs adequate budget to deliver
Publicatie The Guild: Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation
Publicatie EUA: Horizon Europe: EUA analysis of the European Commission proposal
Publicatie EARTO: EARTO Recommendations on EC Proposal for a Horizon Europe Programme with High Impact
Publicatie verschillende organisaties: Industrial competitiveness as ‘societal challenge’? Ensuring accountability and societal impact in Horizon Europe
Publicatie CESAER: Statement on proposal for Horizon Europe
Publicatie ALLEA: ‘European Academies call for a clear and inclusive definition of ‘associated countries’ in Horizon Europe’
Persbericht Europees Parlement:
‘Press Release by Christan Ehler’
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Artikel Neth-ER: Factsheet: De European Innovation Council-pilot
Editorial Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?
Editorial Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress
Dossier Neth-ER: European Innovation Council

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Teken de petitie voor verhoging Horizon Europe budget tot 160 miljard

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) zijn een petitie gestart voor een verhoging van het budget van Horizon Europe naar 160 miljard om ervoor te zorgen dat Europa aantrekkelijk...

Lees meer

ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

De huidige criteria voor de selectie van partnerschappen zijn voldoende voor de selectieprocedure, maar zorgen niet voor coherentie en impact. Dit staat in een rapport van de European Research Area...

Lees meer

Belemmert EC het succes van eigen missies?

In 2017 introduceerde de Europese Commissie het idee van missies in Horizon Europe als mogelijke strategie voor het verkrijgen van meer impact van de onderzoeksresultaten. De Commissie refereerde...

Lees meer

Europese Raad wil inzetten op beter innovatieklimaat

Het innovatieklimaat in de EU moet verbeterd worden. Dit hebben de EU-regeringsleiders tijdens de Europese Raad uitgesproken. Zij vragen de Commissie om een pilot te lanceren voor baanbrekende...

Lees meer