Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

7 juni 2018

Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020. Dat blijkt uit het voorstel van de Europese Commissie voor het nieuwe kaderprogramma dat vanaf 2021 zijn intrede zal doen. In Horizon Europe wordt de structuur met drie pijlers behouden. Nieuwe elementen zijn de European Innovation Council (EIC) en het missiebeleid.

Voorstel Horizon Europe gepresenteerd

Horizon Europe borduurt voort op het succes van Horizon 2020, met de focus op excellent onderzoek en innovatie. Dat blijkt uit het voorstel van de Europese Commissie voor Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020 voor de periode 2021-2027.

Europarlementariër Lieve Wierinck over het Horizon Europe-voorstel: “Mijn eerste indruk van Horizon Europe is dat de EC haar stelling waarmaakt: we behouden wat er goed werkte in Horizon 2020 en rationaliseren verder waar mogelijk. De bredere kijk en sector-overschrijdende aanpak ligt in lijn met mijn idee over het nieuwe kaderprogramma. De hoge ambities die we stellen, zullen echter meer budget en inspanning vragen van ons als beleidsmakers en de betrokken stakeholders.”

De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020:

  •         Pijler 1: Open Science (inclusief de European Research Council (ERC) en Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA))
  •         Pijler 2: Global Challenges and Industrial Competitiveness
  •         Pijler 3: Open Innovation (inclusiefde European innovation Council (EIC) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT))
  •         Strenghtening the European Research Area

De huidige industriepijler komt niet terug in het voorstel voor Horizon Europe. Delen daarvan komen terug in de Global Challenges and Industrial Competitiveness-pijler en de Open Innovation-pijler.

Budget

Het grootste deel van de voor Horizon Europe bestemde 94 miljard euro (in huidige prijzen) zal gaan naar de Global Challenges and industrial competitiveness-pijler. Hiervoor wordt namelijk 52.7 miljard euro vrijgemaakt. Het thematische cluster voor voedsel en landbouw is met 10 miljard euro de grootste groeier binnen de pijler, omdat in het voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK) en het gemeenschappelijk landbouwbeleid is toegezegd 10 miljard euro vanuit Horizon Europe beschikbaar te stellen voor dit cluster. De Open Science-pijler krijgt 25.8 miljard euro. Er wordt meer geld beschikbaar gesteld voor innovatie, met onder andere 10.5 miljard euro voor de EIC. Het widening participation and spreading excellence-budget wordt verdubbeld naar 2 miljard.

De EIC als integraal onderdeel

De derde pijler, ‘Open Innovation’, is gericht op innovatie om het concurrentievermogen van de EU te versterken. De pijler is ingevuld met de European Innovation Council (EIC), waarvan in het laatste werkprogramma van Horizon 2020 de pilot is geïntroduceerd. De EIC zal primair bestaan uit twee onderdelen: de Pathfinder for Advanced Research voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL) en de Accelerator voor innovaties met een hoog TRL. De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovators.

Missiebeleid in Horizon Europe

In Horizon Europe zullen inspirerende, ambitieuze missies moeten zorgen voor multidisciplinaire oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken die later nog gedefinieerd zullen worden. Het budget voor de missies zal uit de verschillende thematische clusters van de Global Challenges and Industrial Competitiveness pijler komen. Voor de implementatie van de missies zullen er Mission boards worden opgezet, bestaande uit onder andere experts, stakeholders en werknemers binnen het apparaat van de Commissie. 

Internationale samenwerking in Horizon Europe

Mogelijkheden voor associatie voor landen buiten de EU worden uitgebreid, waarmee het mogelijk wordt voor landen met excellent onderzoek en innovatie om te associëren met Horizon Europe. Dit sluit aan bij de ambities van de Commissie om het programma meer te open te maken voor de rest van de wereld en het biedt kansen voor het Verenigd Koninkrijk om mee te doen.

Context

Naast onderhandelingen over de inhoud van het programma, zal ook moeten worden onderhandeld over het budget. De vraag is hoeveel geld er precies naar Horizon Europe zal gaan. De onderhandelingen met het Parlement en de Raad over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK)  en Horizon Europe zullen parallel aan elkaar verlopen. Het Parlement hoopt in ieder geval een eerste lezing af te ronden vóór de verkiezingen van mei 2019. Het nieuwe kaderprogramma moet ingaan vanaf 2021.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe
Persbericht Europese Commissie: EU budget: Commission proposes most ambitious Research and Innovation programme yet 
Publicatie Europese Commissie: A new Horizon for Europe: Impact Assessment of the 9th EU Framework Programme for Research and Innovation
Dossier Neth-ER: Horizon 2020
Dossier Neth-ER: Excellent Science (ERC & MSCA)
Dossier Neth-ER: Onderzoeksinfrastructuren 
Dossier Neth-ER: European Innovation Council
Dossier Neth-ER: Widening participation
Dossier Neth-ER: Open Access/Open science
Dossier Neth-ER: EIT
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress
Editorial Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

VSNU, NFU & KNAW: "Europese meerjarenbegroting groot verlies voor onderzoek en innovatie én de samenleving"

"Hoe willen we de uitdagingen die over ons heen buitelen (zoals de COVID-19 pandemie, de digitale samenleving en een groene transitie met economisch herstel) gaan oplossen zonder extra budget voor...

Lees meer

Britse en Europese onderzoekers pleiten voor volledige associatie Horizon Europe

Meer dan 100 onderzoekers en instellingen uit het VK en de EU hebben een gezamenlijk statement ondertekend, waarin zij wijzen op de cruciale rol van onderzoek en wetenschap in de toekomstige relatie...

Lees meer

Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis

Na nachtenlang onderhandelen hebben de Europese regeringsleiders tijdens de Europese Raad van 17-21 juli een akkoord bereikt over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europese...

Lees meer