Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging, introduceert de uitbreiding onder andere nieuwe calls voor Future and Emerging Technologies en opties voor gemengde financiering.


EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

2 miljard voor EIC pilot in 2019-2020

Er wordt ruim 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de laatste twee jaar van de European Innovation Council (EIC) pilot. Dit staat in een persbericht van de Commissie, waarin de extra stappen die zij wil ondernemen onder een enhanced pilot voor de EIC worden voorgesteld. De 2 miljard euro financiering wordt gebruikt om projecten in verschillende onderdelen van de innovatieketen te ondersteunen. In de pilot voor de jaren 2019-2020 zijn gerichte calls geïntroduceerd voor "pathfinder" projecten op het gebied van Future and Emerging Technologies en voor projecten in de "accelerator" fase is er gemengde financiering mogelijk gemaakt door het combineren van eigenvermogensinstrumenten en beurzen.

Commissie op zoek naar innovatieleiders en programmamanagers

Daarnaast zoekt de Commissie naar 15 tot 20 innovatieleiders voor de EIC-adviesraad. Deze adviesraad zal de Commissie adviseren over de voortgang van de EIC pilot, de oprichting van het EIC in 2021 voorbereiden en de EIC wereldwijd promoten. Ook is de Commissie op zoek naar programma-managers met expertise in nieuwe technologieën, deze managers moeten full-time praktische ondersteuning gaan bieden bij projecten. De vacature voor de innovatieleiders is geopend en de vacature voor programma managers wordt binnenkort geopend.

4 Nederlandse bedrijven geselecteerd in nieuwe call

68 startups en mkb's zijn onder de huidige pilot geselecteerd voor extra financiering van in totaal 120 miljoen euro, zo maakt de Commissie ten slotte bekend. Onder de geselecteerden vallen vier Nederlandse projecten, zoals bijvoorbeeld de startup 4silence die werkt aan duurzame oplossingen voor verkeerslawaai.

Context 

In 2017 lanceerde de Commissie de pilot voor de EIC, om de meest innovatieve startups en mkb te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun producten. In juni 2018 besloot de Europese Raad tot een nieuwe pilot voor de laatste twee jaar van Horizon 2020 en ondersteunden de Europese leiders de oprichting van de EIC in Horizon Europe. In het voorstel voor Horizon Europe van de Commissie kwam al naar voren dat zij 10 miljard euro wil vrijmaken voor de EIC.