Factsheet: De European Innovation Council-pilot

30 november 2017

De pilot voor de European Innovation Council gaat in 2018 binnen Horizon 2020 van start. Deze pilot brengt vier bestaande instrumenten voor innovatie samen en wil met een budget van 2,7 miljard euro baanbrekende, markt creërende innovaties steunen.

Doel van de EIC 

De European Innovation Council (EIC), geïntroduceerd door Carlos Moedas, Eurocommissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, moet het innovatielandschap in Europa versterken. De EIC heeft als doel baanbrekende en markt creërende innovaties te steunen. Europa is namelijk goed in het genereren van kennis, maar minder goed in het naar de markt brengen van deze kennis via producten en diensten. Uit de interim evaluatie van Horizon 2020 blijkt dat het huidige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, niet genoeg bijdraagt bij aan het verkleinen van deze innovatie-achterstand en aan het stimuleren van de Europese economische groei en werkgelegenheid.

Pilot EIC in Horizon 2020

Om het innovatielandschap in Europa te versterken, zal de Commissie voorstellen doen voor de EIC onder het toekomstige Negende Kaderprogramma (KP9). Ter voorbereiding hierop is binnen het werkprogramma 2018-2020 onder Horizon 2020 een pilot geïntroduceerd met een budget van 2,7 miljard euro. Het werkprogramma voor de komende drie jaar brengt een aantal bestaande Horizon 2020 innovatie-instrumenten samen. De pilot is volledig bottom-up ingericht, wat wil zeggen dat er geen thematische onderwerpen zijn gegeven door de Commissie, maar dat innovators vrij zijn voorstellen in te dienen over onderwerpen die zij relevant achten. Door middel van deze instrumenten en aanpak zal de EIC risicovolle en baanbrekende ideeën van bedrijven of innovators ondersteunen. De vier acties die samen de EIC-pilot vormen, zijn: het midden- en kleinbedrijf (mkb) instrument, de Fast Track to Innovation (FTI), Future and Emerging Technolgies (FET) Open en de Horizon Prijzen.

Het mkb-instrument

Het mkb-instrument heeft als doel om kleine- en middelgrote bedrijven of start-ups  met baanbrekende innovatieve ideeën en een groot groeipotentieel te ondersteunen. In vergelijking met het mkb-instrument onder vorige werkprogramma’s, zal het instrument als onderdeel van de EIC-pilot volledig bottom-up zijn. Ook zal de evaluatie in twee fases plaatsvinden, waarbij de tweede fase een interview met de indiener zal zijn. Verder zijn persoonlijke begeleiding en training onderdeel van het programma.

Fast Track to Innovation

Het Fast Track to Innovation (FTI) programma zal samenwerkingsprojecten gaan ondersteunen van private bedrijven die activiteiten ondernemen om baanbrekende innovatieve ideeën op de markt te brengen. Radicaal nieuwe technologieën, services of businessmodellen in een vergevorderde fase van marktintroductie komen voor ondersteuning in aanmerking. Het FTI was al geïntroduceerd in 2015 en is nu onder het werkprogramma van de EIC gebracht.

FET-Open

Het Future and Emerging Technologies (FET) Open-programma richt zich op het ondersteunen van radicale nieuwe technologieën in de beginfase van de ontwikkeling. Het programma is gedeeltelijk onder EIC gebracht; FET heeft ook een eigen werkprogramma. Door FET gedeeltelijk onder de EIC te brengen, ontstaat de mogelijkheid voor innovators om gebruik te maken van de infrastructuur en trainingsmogelijkheden van de EIC. Op deze manier hebben innovatieve ideeën de mogelijkheid sneller opgepikt te worden en een grotere impact te hebben.   

EIC Horizon 2020 Prijzen

De EIC Horizon 2020 Prijzen hebben als doel geavanceerde, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen te steunen door middel van het uitreiken van prijzen voor de beste ideeën. Deze vorm biedt de mogelijkheid om een breed publiek te bereiken en de beste oplossingen met de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor de maatschappij te helpen ontwikkelen.

Tijdlijn

De EIC-pilot onder Horizon 2020 loopt van 2018 tot 2020. Daarna wordt de EIC zeer waarschijnlijk een onderdeel van de opvolger van Horizon 2020, het Negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9). De ideeën voor de EIC worden door meerdere lidstaten en andere stakeholders ondersteund. Onder andere door de Lamy-groep, die voor de Commissie een rapport hebben opgesteld over de interim evaluatie van Horizon 2020. Daarnaast deed de High Level Group of Innovators, aangesteld om aanbevelingen te doen voor de EIC, op 20 november 2017 de eerste set aanbevelingen voor de rol van de EIC in KP9. Een volgende set aanbevelingen van de High Level Group wordt begin 2018 verwacht. In de High Level Group of Innovators zitten onder andere de Nederlandse prins Constantijn Van Oranje-Nassau en Marjolein Helder, CEO en oprichter van de Nederlandse start-up Plant-e.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Horizon 2020 Work-Programme 2018-2020 Towards the next Framework Programme for Research and Innovation: European Innovation Council (EIC) pilot
Publicatie Europese Commissie: Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 Future and Emerging Technologies
Artikel Neth-ER: H2020 werkprogramma 2018-2020 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: HLG: EIC-awards voor individuele innovators in KP9
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Factsheet Neth-ER: interim evaluatie Horizon 2020 en aanloop naar KP9

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer