Europese Raad wil inzetten op beter innovatieklimaat

29 juni 2018

Het innovatieklimaat in de EU moet verbeterd worden. Dit hebben de EU-regeringsleiders tijdens de Europese Raad uitgesproken. Zij vragen de Commissie om een pilot te lanceren voor baanbrekende innovatie. Ook benadrukt de Europese Raad de noodzaak van het spoedig voltooien van de Digital Single Market.

Een aantrekkelijk innovatieklimaat

Een sterker innovatie-ecosysteem is benodigd om baanbrekende innovatie in Europa te bevorderen en om te zetten in nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen. Dit onderstrepen de regeringsleiders in de Raadsconclusies van de Europese Raad. Zij verzoeken de Commissie daarom om binnen de resterende periode van Horizon 2020 een pilot te lanceren voor baanbrekende innovatie. Er is op dit moment al een pilot om innovatie te bevorderen, als voorloper op de European Innovation Council die onder het nieuwe meerjarig financieel kader geïntroduceerd zal worden. Mogelijk verwijzen de regeringsleiders dus naar een pilot voor het Frans-Duitse intiatief voor een intergouvernementeel agentschap voor disruptieve innovatie. Ook moet samenwerking tussen onderzoek, innovatie en onderwijs meer aangemoedigd worden, waaronder door het initiatief voor ‘Europese Universiteiten’.

Digitalisering

Ook op digitaal gebied moeten stappen gezet worden, om de Digital Single Market (DSM) te voltooien. De Europese Raad verzoekt de instellingen om haast te maken met de nog af te ronden initiatieven op dat gebied voor het einde van de huidige wetgevingsperiode. Ook vraagt zij de lidstaten en de Commissie om samen te werken op het gebied van kunstmatige intelligentie, naar aanleiding van de recente mededeling van de Commissie.

Context

Op 16 mei kwamen de Europese leiders samen in Sofia voor een informeel diner waar onder meer innovatie en digitalisering op de agenda stond. In de aanloop naar deze bijeenkomst presenteerde de Commissie haar hernieuwde agenda voor onderzoek & innovatie. Op basis van het debat dat tijdens deze informele bijeenkomst gevoerd is, heeft de Europese Raad nu conclusies aangenomen.

Meer informatie

Persbericht Europese Raad: European Council, 28-29/06/2018
Conclusies Europese Raad: European Council meeting (28 June 2018) – Conclusions
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert hernieuwde agenda voor O&I
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig
Artikel Neth-ER: Factsheet: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: EU-plannen Merkel en Macron voor O&I hebben veel gemeen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

Akkoord bereikt voor Horizon Europe

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd...

Lees meer

EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging,...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer