Hoe kan je als onderzoeker het beste omgaan met intellectueel eigendom? De Commissie zoekt deskundigen die input willen leveren voor een gedragscode over intellectueel eigendom. U kunt reageren tot 14 januari 2022.


Gaat u de gedragscode voor intellectueel eigendomsrecht vormgeven?

Gedragscode intellectueel eigendom

Wilt u bijdragen aan een gedragscode over intellectueel eigendom? De Commissie zoekt experts die bij willen dragen aan het opstellen van een gedragscode over slim gebruik van intellectueel eigendomsrecht. De gedragscode zal vorm krijgen op basis van input van onderzoeks- en innovatiebelanghebbenden uit verschillende disciplines. Het doel van de code is het ondersteunen van onderzoekers in het omgaan met uitdagingen rondom intellectueel eigendom. De deadline voor aanmelding is 14 januari 2022.

Context

De ontwikkeling van een gedragscode voor intellectueel eigendomsrecht werd aangekondigd binnen het actieplan voor intellectueel eigendom dat de Commissie vorig jaar presenteerde. Deze zomer vroeg ze al om input op de gedragscode. De gedragscode maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen om onderzoeksresultaten beter te valoriseren, zoals de richtlijnen voor kennisvalorisatie.