De vijf missies in Horizon Europe zijn cruciaal om de prioriteiten van de Commissie Von der Leyen waar te maken. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dan wel dat het kennisveld en burgers nauw worden betrokken. Zo stelt een rapport van de Commissie. De missies moeten bijdragen aan de bewustwording van onderzoeksprioriteiten bij burgers en het kennisveld.


Betrokkenheid kennisveld bij missies cruciaal voor prioriteiten Commissie

Missies als cruciaal instrument

Er is een cruciale rol weggelegd voor de vijf Horizon Europe missies bij het verwezenlijken van de prioriteiten van de Commissie Von der Leyen. Dat stelt de Commissie zelf in het rapportEuropean Missions: delivering Europe’s Strategic Priorities. Volgens het rapport versnellen de missies bijvoorbeeld de digitale transitie door initiatieven zoals cititzen science initiatives. Hier wordt burgers geleerd hoe digitale platformen en technologieën te gebruiken. Daarnaast zijn de missies ook belangrijk voor het verwezenlijken van de Europese Green Deal. Zo draagt de missie climate-neutral and smart cities bij aan het Nieuw Europees Bauhaus door het creëren van duurzame bewoning. En ook de Beating Cancer missie draagt haar steentje bij, door het opzetten van enkele gloednieuwe onderzoeksinfrastructuren in Europa, aldus het rapport.

Brede uitrol noodzakelijk

Betrokkenheid van het kennisveld en burgers, een interdisciplinaire innovatiebenadering en digitalisering zijn volgens het rapport vereisten om de cruciale rol van de missies daadwerkelijk waar te maken. Uiteindelijk is het namelijk aan de burgers en het kennisveld om uitvindingen en technologieën die voortvloeien uit de missies te implementeren in het dagelijkse leven. Verhoogde deelname van burgers en het kennisveld kan bijvoorbeeld door betekenisvolle uitdagingen en doelen voor de missies te onderscheiden. Daarnaast zal ook een interdisciplinaire innovatiebenadering bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke problemen uit de missies.

Context

De missies zijn één van de impactgerichte vernieuwingen in Horizon Europe. Door burgers te betrekken bij het bepalen van onderzoeksdoelen wordt de impact groter, zo is het idee. De missies moeten meet- en zichtbaar resultaat creëren. Nu de missies inhoudelijk rond zijn, zoekt de Commissie opnieuw naar leden voor de mission boards. Het Nederlandse topsectorenbeleid diende als inspiratie voor een evaluatierapport dat de Commissie adviseerde om financiering, consortiumgrootte, en ambitie beter af te stemmen binnen de missies.