Horizon Europe moet zich de komende jaren steeds meer schikken naar het Nieuw Europees Bauhaus. Zo niet dreigt het Bauhaus te mislukken, adviseert een expertgroep aan de Commissie. Volgens de experts moet het Bauhaus in drie fases verwerkt worden in Horizon Europe. Uiteindelijk zouden zelfs een extra cluster en missie nodig zijn.


Expertgroep: ‘Horizon Europe moet zich schikken naar Bauhaus’

Gelimiteerde mogelijkheden tot eind 2022

Vooralsnog biedt Horizon Europe onvoldoende mogelijkheid voor de ontwikkeling en ondersteuning van het Nieuw Europees Bauhaus (NEB). De Commissie moet het Kaderprogramma daarom geleidelijk aanpassen in drie periodes, die gelijk lopen met de werkprogramma’s van Horizon Europe. Dat stellen experts in het advies ‘Horizon Europe - New European Bauhaus Nexus report’. In de eerste periode, die loopt tot eind 2022, kan het doorvoeren van Bauhaus idealen het huidige werkprogramma ontregelen en verstoren, bijvoorbeeld door het onverwacht aanpassen van de aanmeldprocedures. De experts steunen daarom de huidige aanpak om calls aan te merken als ‘bijdrage aan het Bauhaus’. Op de lange termijn is dat echter niet genoeg en zijn er radicalere stappen nodig.

Tussenfase in 2023 en 2024

In de tweede periode krijgt het NEB meer voet aan de grond in Horizon Europe. De experts stellen bijvoorbeeld dat het NEB al bij kan dragen aan operationele criteria voor het werkprogramma voor 2023 en 2024, zoals calls gericht op ‘regenerative design’. Daarnaast moet het NEB in deze periode kennislacunes identificeren, onder andere binnen de drie pijlers van Horizon Europe. Bovendien moet Horizon Europe meer Bauhausprojecten financieren. In deze fase zal er ook aandacht zijn voor de werking van het Europees Bauhaus binnen de vijf missies in Horizon Europe, die volgens de experts te nauw gedefinieerd zijn, en het EIT, dat al bijdraagt.

Horizon werkt na 2024 volgens het Bauhaus ideaal

In de derde en laatste periode moet het Horizon Europe programma zich nagenoeg volledig schikken aan het ideaal van het Nieuw Europees Bauhaus. Dit houdt in dat de werkprogramma’s van Horizon Europe na 2024 moeten bijdragen aan een duurzame, esthetische en inclusieve Europese leefruimte. Volgens het rapport moet het NEB in deze periode de Horizon clusters verstoren en opnieuw verenigen, waarbij een zevende cluster met de naam ‘built environment’ wenselijk is. Ook is ofwel een nieuwe Bauhausmissie nodig, of de missies rond klimaatadaptatie, smart cities en bodemgezondheid zullen samengaan in één Bauhausmissie. Op de lange termijn gaat het NEB ook leiden tot synergiën tussen EU programma’s, waaronder het hogeronderwijsinitatief ‘New European Bauhaus Academy’.

Context

Het rapport betreft een advies van een expertgroep aan de Commissie, die nu nadenkt over de vormgeving van het Bauhaus. Het New European Bauhaus initiatief vormt onderdeel van de Europese Green Deal en daarbinnen de renovatiegolfstrategie. Doel van het Bauhaus is een duurzame, esthetische en inclusieve inrichting van de leefruimte in de Unie. Tussen 9 en 12 juni 2022 is het eerste New European Bauhaus festival in Brussel, dat bestaat uit een forum, een beurs en een feest. Binnen het Bauhaus programma was er al meervoudig Nederlands succes. Ook is het mogelijk om tot 28 februari projecten aan te melden voor de European Bauhaus 2022 prijzen.