10 december 2018

Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

Annick Zweers

Annick Zweers

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De door professor Mariana Mazzucato voorgestelde selectiecriteria en implementatieaspecten voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie worden gesteund door een grote meerderheid van belanghebbenden. Dat blijkt uit een publieke consultatie over het voorstel van professor Mazzucato voor missie-gedreven onderzoek en innovatie in Horizon Europe. De consultatie leverde ook nieuwe criteria en aspecten en concrete ideeën voor missies op.

Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

Aanbevelingen voor missie-georiënteerd O&I in Horizon Europe gesteund

De selectiecriteria en implementatieaspecten voor missie-gedreven onderzoek en innovatie die door professor Mariana Mazzucato waren voorgesteld worden gesteund door belanghebbenden. Dat blijkt uit een rapport over de reacties op de voorstellen van professor Mazzucato voor missies in Horizon Europe. Ook deden belanghebbenden missievoorstellen via online vragenlijsten en position papers. De meeste missievoorstellen werden gedaan voor de domeinen Digital and industry (27%), Health (22%) en Climate, energy and mobility (19%).

Consultatie levert input op voor nieuwe selectiecriteria en implementatieaspecten

De consultatie leverde nieuwe selectiecriteria en implementatieaspecten op. Volgens deelnemers aan de consultatie was wetenschappelijke excellentie een van de nog ontbrekende selectiecriteria. Ook gaven belanghebbenden aan dat EU-toevoegde waarde mist in de voorgestelde selectiecriteria. Wat betreft de implementatieaspecten is het volgens verschillende belanghebbenden nodig om eerst een pilot te doen met missie-georiënteerd onderzoek.

Context

In december 2017 werd professor Mazzucato benoemd als speciaal adviseur van Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, om invulling te geven aan het idee van missies. Na de publicatie van haar aanbevelingen voor missies in februari 2018 ging een publieke consultatie van start. Deelnemers van de consultatie kwamen onder meer van universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheidsinstellingen, ngo’s en uit de private sector. In Horizon Europe heeft de Commissie een missie-gedreven aanpak voor onderzoek en innovatie voor ogen. Deze aanpak moet bijdragen aan een grotere impact van onderzoek en innovatie op de samenleving.