Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9

22 februari 2018

Hoe kan missie-georiënteerd onderzoek en innovatiebeleid concreet vorm krijgen in KP9? Professor Mariana Mazzucato presenteert in haar rapport vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. Ook de Research, Innovation and Science Expert (RISE)-groep heeft een advies uitgebracht.

Vijf criteria voor missies

De EU moet kiezen voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie (O&I) in KP9. Deze missies moeten voldoen aan vijf criteria. Dit staat in het rapport 'Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union'  van professor Mariana Mazzucato. Deze criteria zijn:

1) Een missie moet in staat zijn een breed publiek te betrekken en aansluiten bij wat er speelt in het hedendaags maatschappelijk debat;

2) Een missie heeft een duidelijke termijn en een tastbaar, duidelijk omschreven en meetbaar doel;

3) Een missie moet ambitieus zijn, maar wel haalbaar, en moet daarbij de gehele innovatieketen betrekken;

4) Missies moeten multidisciplinair en cross-sectoraal zijn en private actoren uitnodigen te investeren; 

5) Een missie is duidelijk over de verwachtte uitkomst, maar meerdere bottom-up oplossingen zijn denkbaar.

Aan de hand van drie voorbeelden illustreert Mazzucato hoe een missie geformuleerd kan worden die voldoet aan de criteria: '100 CO2-neutrale steden in 2030', 'Een oceaan zonder plastic' en 'De last van dementie verminderen'.

Mazzucato benadrukt het belang van samenwerking met regionale en nationale belanghebbenden in de implementatie van de missies. Ook moeten missies niet worden gezien als een opzichzelfstaand project, maar als een portfolio dat een mix van projecten en instrumenten omvat. Tot slot is flexibiliteit noodzakelijk in een missie-georiënteerd beleid, zowel in het gebruik van verschillende programma’s en instrumenten, als in het toewijzen van budget en het bijstellen van doelstellingen.  

Maatschappelijke betrokkenheid

Burgers moeten volgens Mazzucato betrokken worden bij zowel de selectie als de implementatie van missies. Missies zijn een manier om het belang van onderzoek inzichtelijk te maken, en daardoor het maatschappelijk draagvlak te vergroten. De uiteindelijke impact van missies is daarom in grote mate afhankelijk van maatschappelijke betrokkenheid.

RISE rapport

Ook de Research, Innovation and Science Expert (RISE)-groep van de Commissie heeft aanbevelingen gepubliceerd voor een missiebenadering in KP9 in het rapport 'Mission-Oriented Research and Innovation Policy'. De brede insteek van de missies vraagt volgens hen om een nieuwe manier van besturen: de aansturing van missies mag door het brede karakter niet te complex worden en het stellen van duidelijke korte en lange termijn doelen is noodzakelijk. Daarnaast sluit de RISE-groep zich aan bij de aanbeveling van Mazzucato dat flexibiliteit noodzakelijk is om tussentijds doelen bij te kunnen stellen en budget opnieuw toe te wijzen. Ook stelt de RISE-groep dat een missie moet worden gezien als een concrete verzameling van acties die bijdragen aan een bredere, abstracter geformuleerde uitdaging. De link tussen de concreet geformuleerde missie en de voor de burger aansprekende uitdaging mag daarbij niet uit het oog verloren worden.

Context

Deze publicaties zijn onderdeel van de brede discussies over missie-benadering van O&I in KP9. Mazzucato is benoemd als speciaal adviseur van Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, om invulling te geven aan het idee van missies. De publicatie van haar rapport is dus een belangrijke stap in deze discussies. De Commissie heeft een call for feedback geopend waarin organisaties kunnen reageren op deze publicatie tot 3 april 2018. De Commissie is ondertussen volop bezig met het schrijven van het voorstel voor KP9. Dit voorstel wordt in de zomer van 2018 verwacht.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie: Bold science to meet big challenges: independent report calls for mission-oriented EU research and innovation
Publicatie Mazzucato: Mission-Oriented  Research & Innovation in the European Union
Publicatie RISE-groep: Mission-Oriented Research and Innovation Policy
Artikel Neth-ER: Mazzucato adviseur missie-gedreven O&I in KP9
Artikel Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?
Artikel Neth-ER: Geef uw mening over de missie-aanpak in KP9
Dossier/subdossier: KP9

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van...

Lees meer

EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+

Een groter deel van het meerjarig financieel kader (MFK) moet gebruikt worden voor de financiering van KP9 en Erasmus+. Dat stelt het Europees Parlement in het rapport over de Europese begroting na...

Lees meer

Science Europe: verhoging budget KP9 noodzakelijk

In het volgende meerjarig financieel kader moet meer geld toegekend worden aan KP9 om ervoor te zorgen dat de EU op mondiaal niveau kan concurreren. Ook moet het streven naar excellentie voor...

Lees meer

The Guild: KP9 moet de innovatiekloof verkleinen

Om de kwaliteit en duurzaamheid van Europese wetenschap te garanderen moet de innovatiekloof verkleind worden. Dit schrijft The Guild in haar position paper voor het nieuwe kaderprogramma (KP9)....

Lees meer