15 juli 2020

#CohesionAlliance: “Interregionale innovatie belangrijk voor ontwikkeling Europese waardeketens”

Eveline Goesten

Eveline Goesten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het nieuwe instrument voor investeringen in interregionale innovatie (Component 5 van Interreg) is cruciaal voor de ontwikkeling van Europese industrie- en innovatieketens. Dit stelt de #CohesionAlliance in een hernieuwde verklaring die zij publiceert vlak voor de Europese top op 17 en 18 juli. Zij vindt dat interregionale samenwerking tussen landen versterkt moet worden om het economisch herstel te bespoedigen. Verder stelt zij in de verklaring dat het nieuwe cohesiebeleid de prioriteiten van de Commissie moet weerspiegelen en vindt zij dat de tijdelijke versoepelingen voor de structuurfondsen vanwege de coronacrisis de lange termijnvisie voor het beleid niet mogen aantasten.

#CohesionAlliance: “Interregionale innovatie belangrijk voor ontwikkeling Europese waardeketens”

Investeer in interregionale innovatie

Het nieuwe instrument voor investeringen in regionale innovatie (Component 5 van Interreg) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Europese industrie-en innovatieketens. Dit is één van de pleidooien uit de Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe’. Verder pleit de #CohesionAlliance ervoor dat het cohesiebeleid goed aansluit bij de Europese Green Deal, de Sustainable Development Goals, de Europese Sociale Pijler en het digitale beleid. Ook acht zij het van groot belang dat nieuwe initiatieven in antwoord op de coronacrisis, zoals de versoepelingen via het CRII+ initiatief en de versterking via ReactEU in het herstelfonds, van tijdelijke aard zijn en niet de langetermijnsaanpak van het cohesiebeleid in de weg zitten.

Context

De #CohesionAlliance is een coalitie die opkomt voor het belang van het Europese cohesiebeleid. De verklaring van de #CohesionAlliance is onder andere ondertekend door het Comité van de Regio’sEurocities en de Assembly of European Regions (AER). De presidenten van de verschillende organisaties hebben middels een brief de verklaring aan Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, gestuurd. Op 17 en 18 juli vindt een Europese top in Brussel plaats waar het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zal worden besproken.