EP ziet belang van interregionale samenwerking op innovatie

18 januari 2019

Het Europees Parlement wil bijna één miljard euro investeren in interregionale innovatieprojecten. Dit stelt het Parlement in haar rapport over Interreg na 2020, dat aangenomen is tijdens de plenaire vergadering. Ook heeft het Parlement een positie ingenomen voor het Europees Sociaal Fonds+ waarin zij meer budget voorstelt dan de Commissie.

Steun voor interregionale innovatieprojecten

Het Europees Parlement wil bijna één miljard euro gaan besteden aan de opschaling van interregionale innovatieprojecten. Dit blijkt uit het rapport over Interreg dat tijdens de plenaire vergadering door het Parlement is aangenomen. Hierdoor kunnen regio’s uit heel Europa samenwerken op basis van slimme-specialisatie strategieën om innovatieprojecten die potentie hebben om Europese waarde ketens te bevorderen te commercialiseren en op te schalen. In totaal wil het Parlement 11 miljard euro investeren in grensoverschrijdende samenwerking. De Commissie stelde een budget van 8,4 miljard voor. De Raad heeft nog geen positie ingenomen omtrent het Interreg voorstel.

Europees Sociaal Fonds+

Het Parlement wil voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) 107 miljard in vrijmaken, dit blijkt uit de positie die het Parlement heeft ingenomen. De Commissie stelde een budget van ongeveer 90 miljard voor. De focus van het fonds moet volgens het Parlement liggen op jeugdwerkloosheid en gelijke kansen voor kansarme kinderen. De Raad moet nog een positie innemen over ESF+.

Context

De Commissie presenteerde in mei 2018 haar voorstel voor de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF) voor de programmaperiode van 2021-2027. Het Parlement heeft nog geen positie ingenomen over de Common Provisions Regulation (CPR), de verordening die de gemeenschappelijke bepalingen voor de structuurfondsen bevat, en ook niet over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Over de CPR zal het Parlement naar verwachting in februari een positie innemen. De Raad heeft ook nog geen standpunt ingenomen over de ESIF. Het Roemeens voorzitterschap stelt cohesie als echter prioriteit en zal het voortouw nemen in het bereiken van een gezamenlijke positie.

Meer informatie

Publicatie Parlement: Adopted text: Specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg)
Publicatie Parlement: Adopted text: European Social Fund Plus (ESF+)
Persbericht Parlement: MEPs want EU to invest more in young people
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
Artikel Neth-ER: Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap
Artikel Neth-ER: EARTO en Vanguard Initiative verwelkomen voorstellen voor het bevorderen van synergie
Artikel Neth-ER: RIS3 belangrijk voor concurrentievermogen regio’s
Artikel Neth-ER: Helft van ESIF-budget voor O&I is toegewezen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nog weinig synergieën tussen ESF en Erasmus+

Slechts 17,6% van de nationale instanties die het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren, hebben een positieve ervaring met het combineren van ESF en Erasmus+ fondsen. Dit blijkt uit een enquête van...

Lees meer

Geef uw feedback over de Urban Agenda voor de EU

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend over de Urban Agenda voor de EU. Het doel van de consultatie is feedback te verzamelen van belanghebbenden in de maatschappij en op basis...

Lees meer

“Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”

Universiteiten in Europa zouden een ondernemerscultuur moeten creëren, bijvoorbeeld door ondernemerschap onderdeel te laten uitmaken van onderwijsprogramma’s, aldus LERU in een rapport op basis van...

Lees meer

OESO: Nationale regels moeten samenwerking bedrijven en kennisinstellingen stimuleren

Overheden zouden wetten en regels moeten creëren die voorzien in het bevorderen van kennisuitwisseling tussen het bedrijven en kennisinstellingen. De OESO stelt dit in een rapport over samenwerking...

Lees meer