Raadsvoorzitter presenteert nieuw voorstel MFK – zorgen om Horizon

10 juli 2020

De Voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft op 10 juli een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Tijdens een persconferentie maakte Michel een nieuwe negotiation box bekend, met daarin een lager totaalbedrag voor het MFK én Horizon Europe. Het nieuwe voorstel dient als voorbereiding op de volgende Raadsbijeenkomst van 17 en 18 juli aanstaande.

Nieuwe negobox

Voorzitter van de Raad, Charles Michel, presenteerde een nieuwe ‘negotiation box’ voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Het voorstel is volgens Michel het resultaat van een uitvoerige reeks bilaterale gesprekken met de 27 Europese regeringsleiders, die volgde op het nieuwe MFK-voorstel van de Commissie in mei. Michel stelt hierbij een nieuw MFK-budget voor van 1,074 biljoen euro. Dat is lager dan wat de Raad zelf in februari voorstelde, alsook lager dan het Commissievoorstel in mei van 1,1 biljoen. Het herstelfonds moet volgens Michel wel 750 miljard blijven, met daarin 500 miljard aan subsidies en 250 miljard aan leningen. Vooral de verhouding tussen subsidies en leningen zorgde tot nu toe voor onenigheid tussen de lidstaten. Als compromis stelt Michel voor dat een aantal lidstaten, waaronder ook Nederland, hun zogenaamde ‘rebates’ of kortingen mogen behouden.

5 miljard minder naar Horizon

Binnen het reguliere MFK voorziet Michel ten opzichte van het Commissievoorstel in mei maar liefst 5 miljard minder voor Horizon Europe; namelijk 75,9 miljard euro tegenover het eerdere bedrag van 80,9 miljard euro in het eerdere Raadsvoorstel van februari en het reguliere MFK-voorstel van de Commissie in mei (2018 prijzen). De eerder voorgestelde top-up van 13,5 miljard euro vanuit het herstelfonds Next Generation EU zou behouden blijven. Dit maakt het totaal voorgestelde bedrag voor Horizon 89,4 miljard, in plaats van de in mei gepresenteerde 94,4 miljard. De bedragen uit deze eerdere voorstellen, die voor de kennissector en het Europees Parlement sowieso al lager uitvielen dan gewenst, leidden eerder al tot zorgen over de precieze budgetverdeling binnen Horizon. Zo zou pijler 1, excellente wetenschap, met hierin de ERC en MSCA, een flinke budgetvermindering kunnen verwachten. Het is dan ook niet verrassend dat de sector, zeker nu er een nóg lager budgetvoorstel op tafel wordt gelegd, ook nu zeer kritisch reageert en hierbij blijft benadrukken dat het voorgestelde bedrag niet overeenkomt met de voorziene ambities voor kennis en innovatie.

Nog steeds minder geld voor Erasmus 

Michel voorziet voor het nieuwe Erasmusprogramma zo'n 21,2 miljard euro. Ook dat is minder dan de 24,6 miljard die de Commissie eerder in mei presenteerde, maar wel gelijk aan het bedrag dat Michel eerder in februari voorstelde. De kennissector maakte zich naar aanleiding van het eerdere Commissievoorstel al ernstig zorgen om het voorziene bedrag voor het programma. 

Een Brexit Reserve en meer geld naar EU4Health

Michel introduceert in zijn voorstel ook een zogenaamd Brexit Adjustment Reserve van 5 miljard, die als buffer moet dienen voor lidstaten en sectoren die het hardst getroffen zullen worden door de Brexit. Financiering voor dit initiatief binnen een lagere totaalbegroting betekent dat er op andere gebieden gekort moet worden; zo wil de Raadsvoorzitter in het nieuwe voorstel naast Horizon Europe ook korten op InvestEU en het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking. Hij wil daarentegen meer geld voorzien voor het nieuwe gezondheidsprogramma EU4Health (+ 1,7 miljard) en het RescEU-initiatief (+1,1 miljard). Tot slot komt Michel ook met nieuwe voorstellen rond de opzet en verdeling binnen het nieuwe herstelfonds, de terugbetalingen van leningen, de inkomsten via eigen middelen en de governance

Context

De onderhandelingen rond de nieuwe Europese meerjarenbegroting lopen al geruime tijd zeer stroef. Nog vóór de uitbraak van de coronacrisis presenteerde Raadsvoorzitter Charles Michel in februari dit jaar een aangepaste negotiation box, waarover de lidstaten geen akkoord konden bereiken. Rekening houdend met haar nieuwe prioriteiten en de gevolgen van Covid-19 presenteerde de Commissie op 27 mei haar aangepast voorstel voor het nieuwe MFK, waarover de regeringsleiders het tijdens de virtuele Raad van 19 juni opnieuw niet eens konden worden. Het voorstel wat Michel op 10 juli presenteerde, moet als basis dienen voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad, die op 17 en 18 juli voor het eerst sinds maanden weer fysiek in Brussel plaats zal vinden.  

Meer informatie: 

Persbericht Raad: President Charles Michel presents his proposal for the MFF and the recovery package
Presentatie nieuw MFK voorstel: Presentation MFF
Artikel Research Professional: Research leaders alarmed by planned €5bn Horizon Europe cut
Artikel Politico: Michel presents compromise plan for EU budget and recovery fund
Artikel Science | Business: Anger among research groups as Michel makes €5B cut to Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Raad geeft startschot onderhandelingen MFK en herstelfonds
Artikel Neth-ER: Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis
Artikel Neth-ER: Alle MFK-cijfers op een rij
Artikel Neth-ER: Update: gemengde reacties op nieuw MFK-voorstel - zorgen om budgetverdeling
Artikel Neth-ER: Corona-update: wat zijn de mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021?
Artikel Neth-ER: Europees Parlement wil ambitieus MFK met prominente rol herstelfonds
Artikel Neth-ER: Koepels vragen ambitieuze financiering voor Erasmus+ en Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Commissie verhoogt gezondheidsbudget met 2269%
Artikel Neth-ER: EP over MFK na 2020: 120 miljard naar Horizon Europe en verdriedubbel budget Erasmus

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

VSNU, NFU & KNAW: "Europese meerjarenbegroting groot verlies voor onderzoek en innovatie én de samenleving"

"Hoe willen we de uitdagingen die over ons heen buitelen (zoals de COVID-19 pandemie, de digitale samenleving en een groene transitie met economisch herstel) gaan oplossen zonder extra budget voor...

Lees meer

Europees Parlement gaat zonder aanpassingen niet akkoord met Raadsvoorstel MFK en herstelfonds

Het Europees Parlement is tijdens een buitengewone plenaire zitting in gesprek gegaan met Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over het Raadsvoorstel voor het...

Lees meer

Britse en Europese onderzoekers pleiten voor volledige associatie Horizon Europe

Meer dan 100 onderzoekers en instellingen uit het VK en de EU hebben een gezamenlijk statement ondertekend, waarin zij wijzen op de cruciale rol van onderzoek en wetenschap in de toekomstige relatie...

Lees meer