Europese ministers van onderwijs en financiën spraken over het belang van effectief en kwalitatief onderwijs voor de Europese economie tijdens een eerste gezamenlijke top op 8 november. Daarnaast hebben de onderwijsministers resoluties aangenomen ten behoeve van de Europese Onderwijsruimte en conclusies over het leven lang leren-beleid. Ook werd er onderling gesproken over kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Onderwijsraad: investeer in onderwijs

Gezamenlijke top onderwijs-financiën

Investeren in onderwijs is een van de beste manieren om de Europese economie te versterken, zo komen de Europese ministers van onderwijs en financiën overeen tijdens een eerste gezamenlijke top. Ze leggen hierbij de nadruk op het investeren in een leven lang leren. Ook vinden de ministers het belangrijk om studentenmobiliteit verder te bevorderen. Deze Onderwijsraad heeft een historisch tintje; voor het eerst vergaderden de Europese ministers van onderwijs samen met de ministers van financiën.

Resolutie Europese Onderwijsruimte   

De Onderwijsraad heeft vervolgens een resolutie aangenomen over de verdere ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte ter ondersteuning van onderwijs- en trainingsprogramma’s voor 2025. Volgens de ministers kan de Europese Onderwijsruimte een bijdrage leveren om mondiale uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverandering en digitalisering. Ze benadrukken met name de ambities op het gebied van een leven lang leren en geven aan dat Europese onderwijssamenwerking zich moet richten op alle onderwijsniveaus. Het Erasmus+-programma moet ingezet worden om leermobiliteit breed toegankelijk te maken en ook het Europese Universiteiten-initiatief dient meer aandacht te krijgen.

Conclusies leven lang leren-beleid

De Onderwijsministers hebben daarnaast conclusies aangenomen die de rol van het leven lang leren-beleid in de technologische en groene transitieperiode benadrukt. De Onderwijsraad verzoekt de lidstaten om beleid te ontwikkelen dat een leven lang leren bevordert. Zo zouden onderwijssystemen beter moeten inspringen op de behoeften van de arbeidsmarkt in het kader van technologische transitie en klimaatverandering. Daarnaast wijst de Onderwijsraad op het ontwikkelen van flexibele, gepersonaliseerde en op de student gerichte onderwijstrajecten voor kwetsbare groepen. Tot slot wordt de Commissie verzocht om het leven lang leren-concept verder te integreren in Europese programma’s.

Kunstmatige intelligentie  

Verder hebben de onderwijsministers gesproken over manieren waarop kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs geïntegreerd moet worden en welke acties er op Europees niveau genomen moeten worden binnen de komende tien jaar. De ministers benadrukken het belang van integratie van AI in onderwijssystemen en zien een rol weggelegd voor interdisciplinaire studies en de bevordering van kritisch denkvermogen om een goede balans te vinden tussen AI en de mens. Ethische kwesties en databescherming staan hierbij voorop.

Context

De Onderwijsraad kwam op 8 november bijeen om onder meer over het over de bovenstaande onderwerpen te hebben. De onderwijsministers komen ongeveer 2 of 3 keer per jaar bijeen om op Europees niveau over onderwijs te praten. Zo werd er in mei onder meer gesproken over te nemen maatregelen om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.