Van Engelshoven positief over onderwijsopdrachten Gabriel

7 november 2019

De onderwijsprioriteiten van kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel sluiten goed aan bij de Nederlandse inzet, aldus minister Van Engelshoven. Zij ziet een belangrijke rol voor de Europese Onderwijsruimte om de kwaliteit van het onderwijs in Europa te verhogen. Wel wil zij aandacht vragen voor de disbalans in studentenmobiliteit binnen Europa.

Steun voor onderwijsopdrachten Mariya Gabriel 

Ingrid van Engelshoven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spreekt haar steun uit voor de onderwijsplannen van Ursula von der Leyen, beoogd voorzitter van de Commissie, en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel. De plannen voor de Europese Onderwijsruimte en het Europese Universiteiten-initiatief sluiten goed aan bij de Nederlandse inzet om de onderwijskwaliteit en de mobiliteitsbalans te verbeteren in Europa. Europese Universiteiten zijn volgens de minister van potentiële toegevoegde waarde, mits zowel universiteiten als hogescholen gebruik kunnen maken van de netwerken. Daarnaast kan de minister zich goed vinden in het belang van het Erasmus+-programma, zo blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer. Van Engelshoven zet daarbij specifiek in op impact, kwaliteit, toegankelijkheid en sociale inclusie. Tenslotte is zij positief over het updaten van het Digitale Onderwijs Actieplan.

Aandacht voor evenwichtige mobiliteit

Minister Van Engelshoven wil graag aandacht vragen voor de disbalans tussen in- en uitgaande mobiliteit van studenten tussen Europese landen. Zij zal dit onderwerp aankaarten bij Gabriel zodra zij officieel aangesteld is. Ook zal ze het in de marge van de OJCS-Raad bespreken met de inkomende EU-voorzitterschappen, Kroatië en Duitsland. Volgens de minister kan het verhogen van de onderwijskwaliteit in heel Europa bijdragen aan een betere balans. Vorderingen op de Europese Onderwijsruimte en het Europese Universiteiten-initiatief zouden hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Context

De nieuwe Commissie zal waarschijnlijk op 1 december aantreden. De aanstelling heeft vertraging opgelopen, doordat een aantal kandidaat-Eurocommissarissen geen goedkeuring kregen van het Europees Parlement. Mariya Gabriel, beoogd Europees Commissaris voor Innovatie en Jeugd, heeft de parlementaire hoorzitting wel goed doorstaan. De onderwerpen onderwijs, onderzoek én innovatie zullen binnen haar portfolio vallen.

Op 8 november zullen de Europese ministers van Onderwijs en Financiën een gezamenlijk beleidsdebat voeren over investeringen in onderwijs en opleiding. Tijdens het onderwijsdeel van de OJCS-Raad wordt vervolgens gesproken over een Raadsresolutie voor de Europese Onderwijsruimte, Raadsconclusies voor het leven lang leren-beleid en kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Meer informatie: 

Publicatie Rijksoverheid: Beantwoording vragen geannoteerde agenda OJCS Raad 8 november 2019
Publicatie Rijksoverheid: Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november Eerste en Tweede Kamer
Opdrachtbrief Von der Leyen aan Mariya Gabriel: Mission letter Mariya Gabriel
Artikel Neth-ER: Mariya Gabriel zo goed als zeker door na geslaagde hoorzitting
Artikel Neth-ER: Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: Start nieuwe Commissie één maand uitgesteld
Artikel Neth-ER: Student mobility - it's about "choice, capital and conditions"

Copyright foto: EC - Audiovisual services, 2018, Ingrid van Engelshoven in Brussel met Carlos Moedas, Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie weerlegt kritiek lidstaten op voorstel MFK

De kritiek van lidstaten, waaronder Nederland, op de verhoging van nationale financiële bijdragen aan het nieuwe Meerjarig Financieel Kader is niet terecht, aldus de Commissie. Lidstaten zijn zich...

Lees meer

Programmagids Erasmus+ 2020 gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de calls en bijbehorende programmagids gepubliceerd voor Erasmus+ 2020. In de gids staat informatie over alle acties onder Erasmus+ in 2020, het indienen van aanvragen en...

Lees meer

Digitale ontwikkelingen helpen bij leven lang leren

Digitale ontwikkelingen bieden mensen steeds meer mogelijkheden om een leven lang te blijven leren. Met name op het gebied van carrièreontwikkeling en zelfgestuurd leren liggen er kansen, zo stelt...

Lees meer

CESAER: meer budget en synergieën voor Europese Universiteiten

Er moet meer budget worden vrijgemaakt voor het Europese Universiteiten-initiatief. Dit stelt CESAER in haar position paper. Verder geeft CESAER aan dat synergieën belangrijk zijn, maar dat nieuwe...

Lees meer