Raad benadrukt belang van leven lang leren

31 oktober 2019

Leven lang leren en vaardigheden worden vooropgesteld in twee aangenomen Raadsconclusies door de Raad van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. Het thema komt terug in zowel de conclusies over de Economy of Wellbeing en over de toekomst van werk. Ook voerden de ministers een beleidsdebat over de rol van leven lang leren in de toekomst.

Investeren in leven lang leren

Leven lang leren en vaardigheden stonden hoog op de agenda van de Raad van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid; er zijn twee Raadsconclusies aangenomen waarin het belang ervan wordt onderstreept. In de Raadsconclusies over de 'Economy of Wellbeing' worden lidstaten aanbevolen om systemen te ontwikkelen om sociale bescherming en inclusie te bevorderen en om onderwijs en training toegankelijker te maken. Om een economie te creëren waar welzijn voor iedereen centraal staat, zouden alle groepen de mogelijkheid moeten hebben tot leven lang leren en bij- en omscholing.  Daarnaast nam de Raad conclusies aan over de toekomst van werk waarin leven lang leren ook terugkomt.

Toekomst van de arbeidsmarkt

De ministers voerden tevens een beleidsdebat over de aansluiting van vaardigheden op de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Het doel was om te verkennen welke strategische aanpak de EU zou moeten nemen ten aanzien van leven lang leren. Volgens Timo Harakka, Minister van Werkgelegenheid van Finland, is het tempo waarin de vraag van de arbeidsmarkt verandert ongekend en moet daarop ingespeeld worden door middel van een strategisch plan voor leven lang leren en het ondersteunen van mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

Context

De Conclusies over de Economy of Wellbeing moeten de Commissie en de EU-lidstaten stimuleren om rekening te houden met een welzijnsperspectief als er nieuw beleid wordt geschreven, een van de prioriteiten van het Fins voorzitterschap. De Raadsconclusies over toekomst van werk werden aangenomen om de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ter gelegenheid van haar 100-jarige bestaan te promoten. Leven lang leren zal komende maand ook op de agenda staan van de Onderwijsraad, gezien er verwacht wordt dat de ministers Raadsconclusies over het onderwerp zullen aannemen.

Meer informatie: 

Publicatie Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken: Hoofdresultaten Raad 24 oktober 2019
Publicatie Raad Onderwijs: Agenda Onderwijsraad 8 november 2019
Artikel Neth-ER: Finnen maken prioriteiten voorzitterschap bekend

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Europese jongeren geven aanbevelingen voor Interreg

Jongeren in Europa vragen om ondersteuning vanuit Interreg voor gelijke kansen in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gelijke toegang tot beroepsonderwijs. Respondenten willen meer...

Lees meer

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet...

Lees meer

Parlement wil dat EU en lidstaten meer actie ondernemen tegen jeugdwerkloosheid

Het Europees Parlement laat jongeren niet in de kou staan en dringt er bij de lidstaten op aan om via het Youth Guarantee-instrument jongeren banen, trainingen en stages van goede kwaliteit aan...

Lees meer