Raad benadrukt belang van leven lang leren

31 oktober 2019

Leven lang leren en vaardigheden worden vooropgesteld in twee aangenomen Raadsconclusies door de Raad van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. Het thema komt terug in zowel de conclusies over de Economy of Wellbeing en over de toekomst van werk. Ook voerden de ministers een beleidsdebat over de rol van leven lang leren in de toekomst.

Investeren in leven lang leren

Leven lang leren en vaardigheden stonden hoog op de agenda van de Raad van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid; er zijn twee Raadsconclusies aangenomen waarin het belang ervan wordt onderstreept. In de Raadsconclusies over de 'Economy of Wellbeing' worden lidstaten aanbevolen om systemen te ontwikkelen om sociale bescherming en inclusie te bevorderen en om onderwijs en training toegankelijker te maken. Om een economie te creëren waar welzijn voor iedereen centraal staat, zouden alle groepen de mogelijkheid moeten hebben tot leven lang leren en bij- en omscholing.  Daarnaast nam de Raad conclusies aan over de toekomst van werk waarin leven lang leren ook terugkomt.

Toekomst van de arbeidsmarkt

De ministers voerden tevens een beleidsdebat over de aansluiting van vaardigheden op de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt. Het doel was om te verkennen welke strategische aanpak de EU zou moeten nemen ten aanzien van leven lang leren. Volgens Timo Harakka, Minister van Werkgelegenheid van Finland, is het tempo waarin de vraag van de arbeidsmarkt verandert ongekend en moet daarop ingespeeld worden door middel van een strategisch plan voor leven lang leren en het ondersteunen van mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

Context

De Conclusies over de Economy of Wellbeing moeten de Commissie en de EU-lidstaten stimuleren om rekening te houden met een welzijnsperspectief als er nieuw beleid wordt geschreven, een van de prioriteiten van het Fins voorzitterschap. De Raadsconclusies over toekomst van werk werden aangenomen om de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ter gelegenheid van haar 100-jarige bestaan te promoten. Leven lang leren zal komende maand ook op de agenda staan van de Onderwijsraad, gezien er verwacht wordt dat de ministers Raadsconclusies over het onderwerp zullen aannemen.

Meer informatie: 

Publicatie Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken: Hoofdresultaten Raad 24 oktober 2019
Publicatie Raad Onderwijs: Agenda Onderwijsraad 8 november 2019
Artikel Neth-ER: Finnen maken prioriteiten voorzitterschap bekend

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing

Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het...

Lees meer

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Hoe ziet de Europese toekomst van Centres of Vocational Excellence eruit?

De erkenning van de bijdrage van beroepsonderwijs aan maatschappelijke uitdagingen groeit gestaag. Instellingen bieden excellent onderwijs aan en leren hun studenten vaardigheden die relevant zijn...

Lees meer