Onderwijsraad: Europeanen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst

24 mei 2019

In de Onderwijsraad hebben de lidstaten afgesproken om maatregelen te nemen om de Europese jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Daarnaast hebben zij gesproken over de bij- en omscholing van volwassenen en het verbeteren van het taalonderwijs.

Jongeren voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt

De Onderwijsraad onderkent dat de toekomstige arbeidsmarkt zal veranderen. Daarom hebben lidstaten afgesproken om zich gerichter in te spannen, zodat jongeren worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst, aldus een van de conclusies die de Onderwijsraad deze week heeft aangenomen. Zo zullen zij de onderwijssystemen waar mogelijk aanpassen met meer aandacht voor stages, ondernemerschap en inclusiviteit. Daarbij zal er ook meer ingezet worden op leven lang leren.

Meer aandacht voor bij- en omscholing van volwassenen

De lidstaten hebben ook afgesproken om maatregelen te nemen ten behoeve van de bij- en omscholing van volwassenen. Bij het uitvoeren van deze maatregelen zouden lidstaten zoveel mogelijk andere sociale partners moeten betrekken en verschillende beleidsmaatregelen met elkaar moeten combineren. Verder zouden werkgevers bewust moeten worden gemaakt van het belang van bij- en omscholing en zouden zij aangemoedigd moeten worden om opleidingen voor hun werknemers op te zetten. Deze conclusies van de onderwijsraad sluiten aan bij het Upskilling Pathways initiatief dat als doel heeft om laagopgeleide volwassenen te begeleiden in het ontwikkelen en verwerven van de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Taalonderwijs verbeteren

Verder hebben de lidstaten aanbevelingen aangenomen om zich sterker te gaan inzetten voor het verbeteren van het taalonderwijs in Europa, zodat jongeren aan het eind van de middelbare school naast hun moedertaal, twee andere talen goed leren beheersen. De lidstaten zouden onder meer moeten investeren in het bijscholen van leraren, mobiliteit onder leerlingen en leraren bevorderen en innovatieve lesmethoden en het gebruik van digitale hulpmiddelen moeten aanmoedigen.

Context

De Onderwijsraad kwam op 22 en 23 mei 2019 bijeen. Tijdens deze raad hebben de lidstaten gesproken over taalonderwijs, voorschools onderwijs, volwassenenonderwijs, over hoe de EU jongeren beter kan voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt en over hoe onderwijs kan bijdragen aan sociale cohesie.

Meer informatie:

Persbericht Raad: Education, Youth, Culture and Sports Council, 22-23/05/2019
Publicatie Raad: Council conclusions on Young People and the Future of Work
Publicatie Raad: Council conclusions on the implementation of the Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults
Publicatie Raad: Council Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages
Artikel Neth-ER: Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie
Artikel Neth-ER: Commissie wil automatische erkenning van diploma’s in Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Europese landen denken anders over bij- en nascholing

De opvattingen en definities van bij- en nascholing verschillen tussen Europese landen en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit een rapport van Cedefop, waarin zij onderzoek hebben gedaan naar...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer