Nederland is goed op weg om de doelen van Europese Onderwijsruimte te halen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2022 van de Europese Commissie. Zo scoort Nederland ver boven het EU-gemiddelde op het gebied van werkplekleren van mbo-studenten. Verder heeft Nederland de meeste progressie gemaakt als het gaat om deelnemers in het hoger onderwijs, van 47% naar 55%. Dit jaar valt de Onderwijs- en Opleidingsmonitor samen met de tussenevaluatie van de Europese Onderwijsruimte. 


Nederland goed op weg met halen doelen Europese Onderwijsruimte, ondanks lerarentekort

91% van de mbo studenten heeft kans op goed arbeidsperspectief

Nederland is op de juiste weg om de vastgestelde doelen voor de Europese Onderwijsruimte te behalen. Dat blijkt uit de jaarlijkse onderwijs- en training monitor van de Commissie. Zo neemt 91% van de Nederlandse mbo-studenten deel aan werkplekleren tijdens hun opleiding. Hiermee heeft Nederland het beoogde doel van 61% dat de Commissie stelt al ruimschoots behaald. Verder heeft 91% van de mbo-studenten in Nederland een goed arbeidsperspectief, waar het EU doel is ingesteld op 82%. Daarnaast verblijven Nederlandse mbo-studenten het langst voor hun studie in het buitenland, namelijk 66 dagen. Het EU-gemiddelde is 31 dagen.

Groei Nederlandse deelname hoger onderwijs

Naast het mbo zijn ook in het hoger onderwijs stappen gezet. Zo is het aantal deelnemers in het hoger onderwijs de afgelopen jaren verder doorgegroeid. In 2021 nam 55% van de personen tussen 25 en 34 jaar deel aan het hoger onderwijs, in 2017 was dit nog 47%. Nederland zat hiermee destijds al boven het gestelde EU doel van 45%.

Nederland topperformer in digitale vaardigheden

Nederland hoort verder bij de topperformers op het gebied van digitale vaardigheden. 79% van de Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar beschikken namelijk over digitale basisvaardigheden. Nog 1% te gaan, want het gestelde doel van de Commissie is hier 80%.

Tekort aan leraren groeit

Het is echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het lerarentekort is in de EU en in het bijzonder in Nederland namelijk nog steeds een groot probleem, terwijl dit cruciaal is voor het opbouwen van de Europese Onderwijsruimte. In Nederland is het lerarentekort zelfs gegoeid in de afgelopen jaren.

Context

Tijdens de Sociale Top in Göteborg in november 2017, stelde de Commissie voor om tegen 2025 een Europese onderwijsruimte te creëren. Met de Europese onderwijsruimte willen ze de onderwijssamenwerking tussen EU landen naar een hoger niveau brengen. Om tot de onderwijsruimte te komen, hebben de Commissie en de lidstaten verschillende doelen gesteld. In de jaarlijkse onderwijs- en training monitor peilen ze de progressie van de lidstaten op deze doelen. Net als in een eerder rapport, kampen nog steeds veel landen met lerarentekorten. De Commissie verwacht nog wel de nodige hobbels op de route naar de Europese onderwijsruimte.

 

Mede geschreven door Bram Veerman.