Lidstaten moeten meer werk maken van het integreren van work-based learning in mbo-opleidingen. Dat schrijft de Commissie in het Joint Employment Report 2018. Work-based learning levert een belangrijke bijdrage aan een succesvolle transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Verder wordt het belang van nationale strategieën voor de ontwikkeling van vaardigheden benadrukt en beschrijft de Commissie een aantal initiatieven waarmee de EU haar lidstaten ondersteunt bij uitdagingen op dit gebied.

Work-based learning voor succes op de arbeidsmarkt

Work-based learning succesvol

Lidstaten moeten meer investeren in work-based learning omdat deze constructie zeer succesvol blijkt als het gaat om een goede transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dat staat in het ‘Joint Employment Report 2018’, gepubliceerd door de Commissie. Work-based learning is een constructie waarbij een student tenminste 25% van de opleiding in een echte werkomgeving in een bedrijf doorbrengt. Volgens de Commissie kan work-based learning ervoor zorgen dat het percentage jongeren dat na hun opleiding werk vindt omhoog gaat. Op dit moment is er een gat tussen het hoger beroepsonderwijs (82,8%) en het voortgezet onderwijs (72,6%) op dit gebied.

Nationale strategieën voor ontwikkeling vaardigheden

Een andere belangrijke bijdrage aan het vergroten van de relevantie van onderwijs voor de arbeidsmarkt wordt volgens de Commissie geleverd door nationale strategieën voor de ontwikkeling van vaardigheden. Nationale strategieën zorgen voor een coherent beleid en het linken van financiële middelen aan verschillende actoren. Ook kunnen dergelijke strategieën, zoals een evaluatie, dienen voor het nationale systeem voor de ontwikkeling van vaardigheden. Nederland heeft zelfstandig een dergelijke strategie opgesteld.

In Europees verband biedt de EU ondersteuning bij het koppelen van het middelbaar beroepsonderwijs en trainingen aan de behoeften van de arbeidsmarkt met diverse beleidsinitiatieven. Zo is recentelijk het Kwaliteitskader voor leerwerkplaatsen onlangs aangenomen Ook noemt de Commissie ErasmusPro, de European Alliance for Apprenticeships en het European Pact for Youth als voorbeelden van middelen om arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast vraagt de Commissie om voldoende aandacht voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden steeds belangrijker. Hiervoor is een speciale coalitie opgezet.

Context

Het Joint Employment Report geeft een jaarlijks overzicht van de belangrijkste sociaal- economische  ontwikkelingen en de ontwikkelingen op het terrein van de werkgelegenheid op Europees nationaal niveau. Op deze manier wordt bekeken wat voor acties de lidstaten ondernemen om het beleid te verbeteren. Eind 2017 gaf de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse al aan dat onderwijs een investeringsprioriteit moet blijven. Dit moet de economische groei op de lange termijn versterken.