De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet betere samenwerking komen tussen het bedrijfsleven en mbo-instellingen. Onderzoek naar groene innovatie in de bouw zal ondersteund worden in Horizon Europe.

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

Noodzaak voor groene vaardigheden

De Commissie wil inzetten op het versterken van vaardigheden om duurzame renovatie in de bouwsector te realiseren. Dit blijkt uit een mededeling over de groene renovatiegolf dat afgelopen woensdag gepubliceerd werd. De Commissie wil grote stappen zetten in het verduurzamen van gebouwen, in het kader van de Green Deal. Daarom moet er in het kader van de nieuwe Skills Agenda en de aankomende Pact for Skills werk gemaakt worden van het bij- en omscholen van werkers in deze sector. Zo zijn er specifieke vaardigheden nodig om historische gebouwen te renoveren, groene oplossingen te vinden en om te gaan met technieken die de CO2 uitstoot moeten verlagen. Om aan meer vakmensen te komen moet de toename van vrouwen in de bouwsector gestimuleerd worden, evenals de samenwerking tussen bedrijven en mbo-instellingen.

Groene innovatie in de bouw

Onderzoek moet innovatie in de bouwsector verder aanwakkeren volgens het rapport. Om groene innovatie in de bouwsector te verwezenlijken ondersteunt Horizon Europe onderzoek naar energie, duurzaamheid en recycling. De Commissie overweegt momenteel een partnerschap op te zetten binnen Horizon Europe dat zich richt op schone energie. Deze kan bijdragen aan verbeterde verwarm- en koelsystemen in gebouwen. Daarnaast wordt er ook een nieuwe missie opgezet die zich richt op klimaat-neutrale steden.

Een Europees Bauhaus

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde het al aan in haar State of the Union speech: Europa krijgt een heus Bauhaus. In de renovatiegolfstrategie gaat de Commissie uitgebreider in op het nieuwe initiatief, dat duurzaam, aantrekkelijk en betaalbaar ontwerp moet stimuleren, door innovatie en creativiteit te bemoedigen. Het interdisciplinaire project zal een ruimte creëren waar wetenschappers, denkers, planners, architecten, studenten en ondernemers samen kunnen werken aan beloftevolle groene en digitale oplossingen. De ruimte heeft zowel een netwerkdimensie, alsook een praktische dimensie, waar bouwprojecten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van 3 D’s, namelijk Design, Deliver en Diffuse:

  1. Design
    In de eerste fase zal de Commissie oproepen voorstellen in te dienen voor het ontwerp van het project, binnen alle relevante programma’s onder het volgende meerjarig financieel kader zullen daarvoor calls worden uitgeschreven. Deze fase duurt tot de zomer van 2021.
  2. Deliver
    In een tweede fase wil de Commissie ook echt gaan leveren met de start van een eerste constructie binnen het nieuwe initiatief.
  3. Diffuse
    Tijdens de derde fase zal de Commissie overgaan tot de oprichting van de eerste vijf Bauhaus’ in verschillende lidstaten. Dit moet niet het eindpunt zijn, want de Commissie wil er graag meer bouwen binnen en buiten Europa.

Het hele project zal worden overzien door een adviesraad bestaande uit wetenschappers, architecten, artiesten en planners om alles volgens plan te laten verlopen.

Context

De Commissie heeft op 14 oktober een renovatiegolfstrategie gepubliceerd, gericht op het renoveren en verduurzamen van 35 miljoen gebouwen in Europa. Dit rapport maakte deel uit van een Green Deal pakket: tegelijkertijd presenteerde de Commissie ook een strategie om de uitstoot van methaan tegen te gaan en haar State of the Energy Union rapport, wat kijkt naar de bijdragen van de lidstaten aan de klimaatdoelstellingen.