KP9 (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot het Negende Kaderprogramma te komen, eruitziet.  

Lees meer

Wat weten we al?

Excellentie, openheid en impact, zijn de drie kernwoorden voor KP 9 als je het aan Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek, vraagt. Er is nog veel onduidelijk over het Negende Kaderprogramma. Wel zijn de posities van de stakeholders, het Europees Parlement en de Europese Commissie inmiddels duidelijk. Iedereen is erg tevreden over Horizon 2020, bijvoorbeeld de structuur. Wel moet het volgende kaderprogramma simpeler, de slagingscijfers omhoog en de impact vergroot. De ontwikkelingen worden door Neth-ER op de voet gevolgd en het nieuws wordt voor u verzameld onder dit dossier.

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van het Negende kaderprogramma (KP9) zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Horizon 2020 en KP9. Er gaan ook stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Commissie en leden van het Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2018 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het kaderprogramma mag daar overigens van af wijken.

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over KP9 met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

KP9 zal in januari 2021 van start gaan. Ter voorbereiding van het nieuwe kaderprogramma vond in 2017 een foresight study (Bohemia Study) plaats in opdracht van de Europese Commissie, waarvan het eindrapport naar verwachting in de herfst van 2017 gepresenteerd zal worden. Eind 2017 zal de Commissie een mededeling uitbrengen over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, dit zal ook belangrijk zijn voor de opzet van KP9. Begin 2018 zal er vervolgens een publieke consultatie plaatsvinden over KP9. Het voorstel van de Commissie voor KP9 wordt in het najaar van 2018 verwacht. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Hoe gaat KP9 eruit zien?
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK

Nieuws

Gendergelijkheid in Horizon 2020: concrete maatregelen nodig

Er moeten concrete maatregelen worden genomen om gendergelijkheid in Horizon 2020 te garanderen. Dit staat in de tussentijdse evaluatie van gendergelijkheid in Horizon 2020. Er moet meer...

Lees meer

Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting

Onderzoek en innovatie (O&I) moeten geprioriteerd worden in Europese en nationale begrotingen. Daarom moet het budget van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) verdubbeld...

Lees meer

Tallinn roept op tot actie voor O&I

Er moet meer geïnvesteerd worden in onderzoek en innovatie (O&I) in toekomstige Europese en nationale beleidsstrategieën. Dit staat in het statement van het Estse voorzitterschap waarbij...

Lees meer

Meer aandacht voor fundamenteel onderzoek KP9 in Raad

Horizon 2020 focust te veel op onderzoek met hoge technology readiness levels (TRL). Er is daarom meer financiering nodig voor fundamenteel onderzoek in het Negende Kaderprogramma (KP9). Dat staat...

Lees meer

Coimbra: een robuust KP9 is een investering in de toekomst

De Coimbragroep vraagt om een robuust, uitgebreid kaderprogramma met een passend budget in haar position paper voor het Europese onderzoeksprogramma na 2020 (KP9). Dit is essentieel voor het...

Lees meer

Eerste Horizon 2020 werkprogramma’s 2018-2020 online

De eerste conceptwerkprogramma’s 2018-2020 van Horizon 2020 worden gepubliceerd door de Europese Commissie. Naast het werkprogramma van de European Research Council, is nu ook het concept van het...

Lees meer

EARTO verwelkomt lump sums in KP9

De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) verwelkomt het gebruik van forfaitaire bedragen in KP9, mits dit zorgt voor simplificatie in het kaderprogramma. Dit stelt...

Lees meer

Commissie wil onderzoeksinfrastructuren in Europa verbeteren

Pan-Europese onderzoeksinfrastructuren zijn essentieel voor de Europese kennis- en innovatieontwikkeling. Dit stelt de Commissie in haar rapport over duurzame onderzoeksinfrastructuren. Met het...

Lees meer

Onderzoek en innovatie in Europa: van KP1 naar KP9

Er moet goed gekeken worden naar hoe onderzoek en innovatie zich tot elkaar verhouden in het volgende kaderprogramma (KP9). Dit concludeert de European Parliamentary Research Service op basis van...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.