KP9 (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn in volle gang. Hier leest u meer over hoe het negende kaderprogramma (KP9) tot stand komt.

Lees meer

Wat weten we al?

De Europese Commissie is op dit moment druk bezig met het schrijven van het voorstel voor KP9, wat verwacht wordt in de zomer van 2018. De Commissie zal daarbij onder andere gebruik maken van de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, de aanbevelingen van de High Level Group van de Europese Commissie (de Lamy-groep), de conclusies van de Raad voor concurrentievermogen en het Europees Parlement. Daarnaast hebben vele landen en belanghebbenden, waaronder Neth-ER, hun positie duidelijk gemaakt in papers en vindt een publieke consultatie plaats. Deze consultatie is echter voornamelijk gericht op de prioriteiten voor het Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Wat duidelijk blijkt uit de evaluatie en de discussies, is dat KP9 het succes van Horizon 2020 voort moet gaan zetten. Belanghebbenden dringen aan op een programma met een zelfde structuur, maar zien wel graag een groter budget en verdere versimpeling. Dit is ook in lijn met het Lamy-rapport. Voor Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek, staan drie principes centraal: excellentie, openheid en impact. Ook ziet de Commissie graag een meer missie-gedreven aanpak voor onderzoek en innovatie in KP9. Deze missies moeten zich richten op EU-doelstellingen en spreken tot de verbeelding van de burger. Verder moeten de missies verbindingen leggen tussen disciplines en sectoren. Ook wil de Commissie een  European Innovation Council introduceren waarin verschillende instrumenten voor ondersteuning van innovatie worden samengebracht. Een pilot voor de EIC zal lopen van 2018 tot en met 2020.

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van KP9 zal zijn, is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en daarmee ook voor Europese programma’s als Horizon 2020 en KP9. Aan de andere kant gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Commissie en leden van het Parlement zeggenschap hebben over het MFK. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. Er wordt verwacht dat de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK mei 2018 zal presenteren waardoor er duidelijkheid zal komen over de looptijd ervan.

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU. Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over KP9 met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

KP9 zal in januari 2021 van start gaan. Ter voorbereiding van het nieuwe kaderprogramma vond in 2017 een foresight study (Bohemia Study) plaats in opdracht van de Europese Commissie. De Commissie bracht begin 2018 een mededeling uit over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, waarna een publieke consultatie gelanceerd is over de prioriteiten voor het MFK, inclusief KP9. Deze consultatie vindt het eerste kwartaal van 2018 plaats. Het voorstel van de Commissie voor KP9 wordt na de publicatie van het MFK verwacht, in de zomer van 2018. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Factsheet Neth-ER: interim evaluatie Horizon 2020 en aanloop naar KP9
Artikel Neth-ER: Wishes and concerns of stakeholders: What should FP9 look like?
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9
Artikel Neth-ER: Hoe gaat KP9 eruit zien? 
Artikel Neth-ER: Neth-ER: FP9 needs coherent EU 'knowledge first' policy
Artikel Neth-ER: Volledige Bohemia-rapport gepresenteerd
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK
Dossier Neth-ER: European Innovation Council
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Evaluatie Horizon 2020: focus op impact O&I

Nieuws

Wellcome:benut kansen Brexit voor sterkere ERA

De EU en het Verenigd Koninkrijk moeten de ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) verdiepen en versnellen, waardoor Europa kan profiteren van een bredere samenwerking met een grotere...

Lees meer

Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis

De EU moet meer investeren in de kennisprogramma’s om Europa’s ambities met betrekking tot economische groei te kunnen waarmaken. Om aandacht te vragen voor het belang van investeren in...

Lees meer

Geef uw mening over de missie-aanpak in KP9

De Commissie heeft een call for feedback geopend waarin belanghebbenden kunnen reageren op het rapport over missies door Professor Mariana Mazzucato en in het bijzonder op de voorgestelde criteria...

Lees meer

Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9

Hoe kan missie-georiënteerd onderzoek en innovatiebeleid concreet vorm krijgen in KP9? Professor Mariana Mazzucato presenteert in haar rapport vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. Ook de...

Lees meer

Europese industrie: versterk het industriële concurrentievermogen door KP9

Het stimuleren van het concurrentievermogen van Europa moet een hoofdprioriteit worden voor KP9. Dit staat in een verklaring van 25 vertegenwoordigers van de industriesector en toegepaste...

Lees meer

Hoogste Nederlandse ambtenaren Commissie wisselen

Topambtenaren Robert-Jan Smits en Alexander Italianer verlaten hun huidige posten bij de Europese Commissie. Robert-Jan Smits, directeur-generaal van DG Research and Innovation (RTD), zal een nieuwe...

Lees meer

SDGs: de stip op de horizon voor KP9?

In de discussies over het Negende Kaderprogramma voor Onderzoek & Innovatie (KP9), en daarbinnen specifiek over missie-gedreven onderzoek, worden de Sustainable Development Goals (SDGs) met...

Lees meer

EUA: simplificatie vraagt om erkenning van diversiteit

Om de toegang tot EU-financiering voor onderzoek en innovatie te vereenvoudigen, is een 'one size fits all' benadering niet wenselijk. Dit benadrukt de European University Association (EUA...

Lees meer

EC: Nieuwe benadering voor innovatie nodig

De EU heeft een nieuwe aanpak nodig voor innovatie dat de impact van publieke investeringen in innovatie vergroot en leidt tot meer private investeringen. Dit stelt de Commissie in een rapport over...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.