KP9 (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot het Negende Kaderprogramma te komen, eruitziet.  

Lees meer

Wat weten we al?

Excellentie, openheid en impact, zijn de drie kernwoorden voor KP 9 als je het aan Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek, vraagt. Er is nog veel onduidelijk over het Negende Kaderprogramma. Wel zijn de posities van de stakeholders, het Europees Parlement en de Europese Commissie inmiddels duidelijk. Iedereen is erg tevreden over Horizon 2020, bijvoorbeeld de structuur. Wel moet het volgende kaderprogramma simpeler, de slagingscijfers omhoog en de impact vergroot. De ontwikkelingen worden door Neth-ER op de voet gevolgd en het nieuws wordt voor u verzameld onder dit dossier.

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van het Negende kaderprogramma (KP9) zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Horizon 2020 en KP9. Er gaan ook stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Commissie en leden van het Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2018 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het kaderprogramma mag daar overigens van af wijken.

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over KP9 met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

KP9 zal in januari 2021 van start gaan. Ter voorbereiding van het nieuwe kaderprogramma vond in 2017 een foresight study (Bohemia Study) plaats in opdracht van de Europese Commissie, waarvan het eindrapport naar verwachting in de herfst van 2017 gepresenteerd zal worden. Eind 2017 zal de Commissie een mededeling uitbrengen over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, dit zal ook belangrijk zijn voor de opzet van KP9. Begin 2018 zal er vervolgens een publieke consultatie plaatsvinden over KP9. Het voorstel van de Commissie voor KP9 wordt in het najaar van 2018 verwacht. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Hoe gaat KP9 eruit zien?
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK

Nieuws

Oproep tot grotere rol voor sociale- en geesteswetenschappen in missies KP9

In de vorming van het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie moeten de sociale- en geesteswetenschappen niet over het hoofd worden gezien. Bovendien moet de invulling van ‘missies’ in...

Lees meer

Welke prioriteiten voor het toekomstige Europese O&I beleid?

Wilt u meedenken over de sociaaltechnologische toekomstscenario’s voor de Europese onderzoeks- en innovatieagenda? Het Bohemia consortium vraagt om uw input voor het selecteren van...

Lees meer

Wat brengt het Bulgaars voorzitterschap?

Vanaf 1 januari 2018 zal Bulgarije een half jaar voorzitter zijn van de Raad van de Europese Unie. In deze periode zal Bulgarije zich in aanloop naar KP9 onder andere richten op het versterken van...

Lees meer

Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9

De Raad Concurrentievermogen heeft conclusies aangenomen over de interim evaluatie van Horizon 2020 en de aanloop naar het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9). Zo moet volgens...

Lees meer

Sociale innovatie versterkt bijdrage SSH aan maatschappij

Sociale- en geesteswetenschappen (SSH) dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Sociale innovatie-onderzoek versterkt deze disciplines, maar moet voldoen aan drie voorwaarden:...

Lees meer

Op de agenda: december

Brussel trekt nog even een eindsprint voor de kerst. Op het gebied van onderzoek en innovatie zal de Commissie een mededeling publiceren over de interim evaluatie van Horizon 2020; ook de Europese...

Lees meer

Factsheet: De European Innovation Council-pilot

De pilot voor de European Innovation Council gaat in 2018 binnen Horizon 2020 van start. Deze pilot brengt vier bestaande instrumenten voor innovatie samen en wil met een budget van 2,7 miljard euro...

Lees meer

Neth-ER: ‘Europe’s need for knowledge’

During its annual networking event Neth-ER brought together high-level representatives of the Dutch knowledge community and the Brussels’ network of stakeholders in the field of education, research...

Lees meer

Neth-ER: FP9 needs coherent EU 'knowledge first' policy

FP9 should be part of a coherent ‘knowledge first’ policy in order for Europe to take a leading role and to optimally develop its knowledge-based society. This is one of the key conditions for FP9,...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.