KP9 (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma (KP9) voor onderzoek en innovatie dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn in volle gang. Hier leest u meer over hoe het negende kaderprogramma (Horizon Europe) tot stand komt.

Lees meer

Wat weten we al?

De Europese Commissie is op dit moment druk bezig met het schrijven van het voorstel voor KP9, wat verwacht wordt in het voorjaar van 2018. De Commissie zal daarbij onder andere gebruik maken van de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, de aanbevelingen van de High Level Group van de Europese Commissie (de Lamy-groep), de conclusies van de Raad voor Concurrentievermogen en het Europees Parlement. Daarnaast hebben vele landen en belanghebbenden, waaronder Neth-ER, hun positie duidelijk gemaakt in papers en heeft er begin 2018 een publieke consultatie plaatsgevonden. Deze consultatie was echter voornamelijk gericht op de prioriteiten voor het Europese meerjarig financieel kader (MFK).

De Commissie bracht begin 2018 een mededeling uit over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020. Wat duidelijk blijkt uit de evaluatie en de discussies, is dat KP9 het succes van Horizon 2020 voort moet gaan zetten. Belanghebbenden dringen aan op een programma met een zelfde structuur, maar zien wel graag een groter budget en verdere versimpeling. Dit is ook in lijn met het Lamy-rapport. Voor Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek, staan drie principes centraal: excellentie, openheid en impact. Ook wil de Commissie een European Innovation Council introduceren om baanbrekende innovatie naar de markt te brengen en opschaling te ondersteunen. De pilot voor de EIC zal lopen van 2018 tot en met 2020.

In mei heeft de Commissie tegelijk met het voorstel voor het nieuwe MFK, bekend gemaakt dat het nieuwe kaderprogramma de naam ‘Horizon Europe’ zal krijgen.

Missies

De Commissie wil een missie-gedreven aanpak voor onderzoek en innovatie introduceren in Horizon Europe. De missies moeten zich richten op EU-doelstellingen en spreken tot de verbeelding van de burger. Verder moeten de missies verbindingen leggen tussen disciplines en sectoren. Mariana Mazzucato is begin 2018 aangesteld als speciaal adviseur om de missie-gedreven aanpak verder te definiëren. Eind februari presenteerde zij in een rapport vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. Ook de Research, Innovation and Science Expert (RISE)-groep heeft in die periode een advies uitgebracht voor de missiebenadering in Horizon Europe. Beide rapporten benadrukten dat flexibiliteit noodzakelijk is binnen de missie-aanpak. Tot april 2018 hadden belanghebbenden door middel van een consultatie de kans om te reageren op het rapport van Mazzucato en konden zij eigen voorbeelden en ideeën voor missies voorleggen.

Looptijd en relatie met MFK

Horizon Europe zal een looptijd hebben van 2021 tot en met 2027. Dit is samenhangend met de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en daarmee ook voor Europese programma’s als Horizon 2020 en Horizon Europe. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. Het budget voor Horizon Europe in het MFK-voorstel van de Commissie komt neer op 97,6 miljard. Het meerjarig financieel kader van de EU zal worden vastgesteld nadat hierover is onderhandeld met het Europees Parlement en de Europese Raad.

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU. Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over Horizon Europe met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

Horizon Europe zal in januari 2021 van start gaan. Het voorstel van de Commissie voor Horizon Europe wordt na de publicatie van het MFK verwacht, begin juni 2018. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Factsheet Neth-ER: interim evaluatie Horizon 2020 en aanloop naar KP9
Editorial Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?
Artikel Neth-ER: Wishes and concerns of stakeholders: What should FP9 look like?
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9
Artikel Neth-ER: Hoe gaat KP9 eruit zien? 
Artikel Neth-ER: Neth-ER: FP9 needs coherent EU 'knowledge first' policy
Artikel Neth-ER: Volledige Bohemia-rapport gepresenteerd
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK
Dossier Neth-ER: European Innovation Council
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Evaluatie Horizon 2020: focus op impact O&I
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: Mazzucato adviseur missie-gedreven O&I
Artikel Neth-ER: Geef uw mening over de missie-aanpak in KP9

 

 

Te valideren door: 

Nieuws

Goede randvoorwaarden noodzakelijk voor succes van missies

Het succes van missie-gedreven onderzoek is afhankelijk van specifieke randvoorwaarden. Dit blijkt uit twee rapporten in opdracht van de Commissie. Er bestaat een groot draagvlak voor het...

Lees meer

Neth-ER seminar ‘Beyond 2020’ – Register now!

Neth-ER cordially invites you to its seminar ‘Beyond 2020: the next generation of EU knowledge programmes’ on 26 June 2018 in Brussels. Join us to share your thoughts on the proposals for Erasmus+,...

Lees meer

Nederland wil dat O&I prioritair is in Europees budget

Onderzoek en Innovatie (O&I) zouden de belangrijkste prioriteiten moeten zijn in het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK). Dat stelt de Nederlandse overheid in een non-paper over een...

Lees meer

EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9

De Europese Commissie wil een verhoging van de budgetten voor Erasmus+ en Horizon Europe (KP9) na 2020. Dit blijkt uit haar voorstel voor de EU-begroting voor 2021-2027. De opvolger van Horizon 2020...

Lees meer

LERU: Duidelijke definities voor impact nodig in KP9

De Europese Commissie moet duidelijke definities ontwikkelen voor impact. Dat is het standpunt van de League of European Research Universities (LERU) in haar position paper over impact in het...

Lees meer

Op de agenda: mei

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de...

Lees meer

HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Voor succesvolle implementatie van de Key Enabling Technologies (KETs) en innovatie is meer inzet nodig op het gebied van vaardigheden. Dit stelt de High-Level Strategy Group on Industrial...

Lees meer

Bridging the EU innovation divide together

On 10 April, the VSNU (Association of Universities in the Netherlands) and Neth-ER organised a networking event about widening participation: “Bridging the EU innovation divide”.  A lively...

Lees meer

The Guild: meer aandacht nodig voor maatschappelijke vraagstukken in KP9

KP9 moet zich meer richten op maatschappelijke vraagstukken. Dit staat in een position paper van The Guild. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor Sustainable Development Goals (SDGs) en moet er...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.