KP9 (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

KP9: wat staat ons te wachten?

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot het Negende Kaderprogramma te komen, er uitziet.  

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van het Negende kaderprogramma (KP9) zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Horizon 2020 en KP9, echter gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Commissie en leden van het Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2017 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het kaderprogramma mag daar overigens van af wijken.

Lees meer

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over KP9 met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

KP9 zal in januari 2021 van start gaan. Ter voorbereiding van het nieuwe kaderprogramma vindt in 2017 een foresight study (Bohemia Study) plaats in opdracht van de Europese Commissie. Zomer 2017 zal er vervolgens een publieke consultatie plaatsvinden. Het voorstel van de Commissie voor KP9 wordt begin 2018 verwacht. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Publieke consultatie interim evaluatie H2020 open!

Nieuws

EUA: meer budget voor KP9

Er moet meer budget voor excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen komen in het Negende Kaderprogramma (KP9). Dit kan worden gerealiseerd door het budget van de Europese...

Lees meer

Deel uw expertise over de toekomst van O&I

Het Bohemia Consorium roept experts op om deel te nemen aan hun Delphi-survey. De uitkomsten worden gebruikt in de vormgeving van het Negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (O&I)....

Lees meer

Toekomstbeeld voor Europees O&I-beleid gepresenteerd

Om maatschappelijke problemen aan te pakken zijn onderzoek en innovatie (O&I) cruciaal, aldus het New Horizons-rapport van het Bohemia Consortium. Het Consortium presenteert twee scenario’s die...

Lees meer

Excellentie moet sleutelbegrip blijven voor Horizon 2020 en KP9

Excellentie moet het belangrijkste selectiecriterium blijven om het succes van Horizon 2020 voort te zetten, volgens een groot aantal Europese organisaties op het gebied van onderzoek. Zij hebben...

Lees meer

KP9: Betere samenhang Europees en nationaal O&I-beleid

Voor het nieuwe kaderprogramma is een gemeenschappelijk onderzoek, technologie en innovatiebeleid nodig. Dit blijkt uit het tweede position paper van de Austrian FP9 Think Tank. Het tweede paper...

Lees meer

Tipje van de sluier: laatste H2020 werkprogramma’s

Met een omvang van 30 miljard euro is het Horizon 2020 Werkprogramma voor 2018-2020 verreweg het grootste geïntegreerde driejarig programma van publieke middelen bestemd voor onderzoek en innovatie...

Lees meer

Grotere rol nodig voor SSH in nieuwe KP

De sociale – en geesteswetenschappen (SSH) moeten een grotere rol spelen bij het creëren van innovatie in de EU, aldus een position paper van de Future & Emerging Technologies Advisory Group (...

Lees meer

EC: meer publieke investeringen O&I nodig voor economische groei

Er moet meer publiek geld worden geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Publieke investeringen werken namelijk als katalysator voor private investeringen en economische groei. Zo komt maar liefst...

Lees meer

Meer aandacht voor fundamenteel onderzoek in KP9!

Fundamenteel onderzoek en de relatie tussen onderzoek en onderwijs zijn twee van de onderwerpen waar het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie zich volgens het universiteitsnetwerk the...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.