KP9 (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

KP9: wat staat ons te wachten?

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn al in volle gang. Hier leest u meer over hoe het proces om tot het Negende Kaderprogramma te komen, er uitziet.  

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van het Negende kaderprogramma (KP9) zal zijn is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en de daarmee samenhangende programma’s zoals Horizon 2020 en KP9, echter gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Commissie en leden van het Parlement zeggenschap hebben over het MFK en de daarmee samenhangende programma’s. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. In 2017 zal de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK presenteren en zal er duidelijkheid komen over de looptijd. Een looptijd van vijf jaar is de minimaal toegestane termijn voor het MFK, aldus artikel 312 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De looptijd van het kaderprogramma mag daar overigens van af wijken.

Lees meer

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU.  Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over KP9 met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

KP9 zal in januari 2021 van start gaan. Ter voorbereiding van het nieuwe kaderprogramma vindt in 2017 een foresight study (Bohemia Study) plaats in opdracht van de Europese Commissie. Eind 2017 zal er vervolgens een publieke consultatie plaatsvinden. Het voorstel van de Commissie voor KP9 wordt begin 2018 verwacht. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Publieke consultatie interim evaluatie H2020 open!

Nieuws

Treppe: “FP9 needs to prioritise impact”

The foundations for the future European research and innovation policy will be laid in the coming months. The interim evaluation of Horizon 2020 is in full swing and talks about FP9 are starting....

Lees meer

Hoe gaat KP9 eruit zien?

Defensie, veiligheid, gezondheid en energie zijn enkele onderwerpen die genoemd worden met het oog op het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) tijdens een conferentie van...

Lees meer

Coimbra: behoud focus op excellent onderzoek in H2020

De sterke focus die in Horizon 2020 op excellentie ligt, moet behouden worden. Dit is één van de hoofdboodschappen die de Coimbragroep uitdraagt in haar bijdrage aan de interim evaluatie van het...

Lees meer

Neth-ER: 15% of the EU-budget should be dedicated to R&I

At least 15% of the EU budget should be dedicated to the research and innovation framework programme, with an absolute budget of at least 15 billion euro’s per programme year. This is one of the six...

Lees meer

Wereld te winnen voor hogescholen in Horizon 2020

Meer aandacht voor praktijkgericht onderzoek binnen Horizon 2020 en vereenvoudiging van de programma’s kan onderzoekers in praktijkgericht onderzoek helpen bij hun toekomstige deelname aan het...

Lees meer

Beyond 2020: What does the future hold for EU research and education?

On December 14th, Neth-ER held its annual networking event that brought together representatives of the Dutch knowledge field and the Brussels network of education, research and innovation...

Lees meer

Blijft EIT relevant?

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) blijft ook in de toekomst van toegevoegde waarde voor het Europese innovatie-ecosysteem. Dit stelt de High Level Group on the EIT van de...

Lees meer

Grotere rol voor defensieonderzoek

Defensieonderzoek moet in de toekomst een grotere rol spelen om de militaire capaciteit van Europa te versterken en hier moet budget voor worden vrijgemaakt. Dit is één van de conclusies van de Raad...

Lees meer

EUA: meer focus op widening!

Widening participation, fundamenteel onderzoek en de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie worden als prioriteiten gezien voor het Negende kaderprogramma. Dit zijn de belangrijkste...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.