Horizon Europe (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma (KP9) voor onderzoek en innovatie dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn in volle gang. Hier leest u meer over hoe het negende kaderprogramma (Horizon Europe) tot stand komt.

Lees meer

Wat weten we al?

De Europese Commissie is op dit moment druk bezig met het schrijven van het voorstel voor KP9, wat verwacht wordt in het voorjaar van 2018. De Commissie zal daarbij onder andere gebruik maken van de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, de aanbevelingen van de High Level Group van de Europese Commissie (de Lamy-groep), de conclusies van de Raad voor Concurrentievermogen en het Europees Parlement. Daarnaast hebben vele landen en belanghebbenden, waaronder Neth-ER, hun positie duidelijk gemaakt in papers en heeft er begin 2018 een publieke consultatie plaatsgevonden. Deze consultatie was echter voornamelijk gericht op de prioriteiten voor het Europese meerjarig financieel kader (MFK).

De Commissie bracht begin 2018 een mededeling uit over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020. Wat duidelijk blijkt uit de evaluatie en de discussies, is dat KP9 het succes van Horizon 2020 voort moet gaan zetten. Belanghebbenden dringen aan op een programma met een zelfde structuur, maar zien wel graag een groter budget en verdere versimpeling. Dit is ook in lijn met het Lamy-rapport. Voor Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek, staan drie principes centraal: excellentie, openheid en impact. Ook wil de Commissie een European Innovation Council introduceren om baanbrekende innovatie naar de markt te brengen en opschaling te ondersteunen. De pilot voor de EIC zal lopen van 2018 tot en met 2020.

In mei heeft de Commissie tegelijk met het voorstel voor het nieuwe MFK, bekend gemaakt dat het nieuwe kaderprogramma de naam ‘Horizon Europe’ zal krijgen.

Missies

De Commissie wil een missie-gedreven aanpak voor onderzoek en innovatie introduceren in Horizon Europe. De missies moeten zich richten op EU-doelstellingen en spreken tot de verbeelding van de burger. Verder moeten de missies verbindingen leggen tussen disciplines en sectoren. Mariana Mazzucato is begin 2018 aangesteld als speciaal adviseur om de missie-gedreven aanpak verder te definiëren. Eind februari presenteerde zij in een rapport vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. Ook de Research, Innovation and Science Expert (RISE)-groep heeft in die periode een advies uitgebracht voor de missiebenadering in Horizon Europe. Beide rapporten benadrukten dat flexibiliteit noodzakelijk is binnen de missie-aanpak. Tot april 2018 hadden belanghebbenden door middel van een consultatie de kans om te reageren op het rapport van Mazzucato en konden zij eigen voorbeelden en ideeën voor missies voorleggen.

Looptijd en relatie met MFK

Horizon Europe zal een looptijd hebben van 2021 tot en met 2027. Dit is samenhangend met de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en daarmee ook voor Europese programma’s als Horizon 2020 en Horizon Europe. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. Het budget voor Horizon Europe in het MFK-voorstel van de Commissie komt neer op 97,6 miljard. Het meerjarig financieel kader van de EU zal worden vastgesteld nadat hierover is onderhandeld met het Europees Parlement en de Europese Raad.

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU. Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over Horizon Europe met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

Horizon Europe zal in januari 2021 van start gaan. Het voorstel van de Commissie voor Horizon Europe wordt na de publicatie van het MFK verwacht, begin juni 2018. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Factsheet Neth-ER: interim evaluatie Horizon 2020 en aanloop naar KP9
Editorial Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?
Artikel Neth-ER: Wishes and concerns of stakeholders: What should FP9 look like?
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9
Artikel Neth-ER: Hoe gaat KP9 eruit zien? 
Artikel Neth-ER: Neth-ER: FP9 needs coherent EU 'knowledge first' policy
Artikel Neth-ER: Volledige Bohemia-rapport gepresenteerd
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK
Dossier Neth-ER: European Innovation Council
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Evaluatie Horizon 2020: focus op impact O&I
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: Mazzucato adviseur missie-gedreven O&I
Artikel Neth-ER: Geef uw mening over de missie-aanpak in KP9

 

 

Te valideren door: 

Nieuws

Reacties op voorstel Horizon Europe

Op 7 juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie: Horizon Europe. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van het voorstel?...

Lees meer

ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

De huidige criteria voor de selectie van partnerschappen zijn voldoende voor de selectieprocedure, maar zorgen niet voor coherentie en impact. Dit staat in een rapport van de European Research Area...

Lees meer

Belemmert EC het succes van eigen missies?

In 2017 introduceerde de Europese Commissie het idee van missies in Horizon Europe als mogelijke strategie voor het verkrijgen van meer impact van de onderzoeksresultaten. De Commissie refereerde...

Lees meer

Europese Raad wil inzetten op beter innovatieklimaat

Het innovatieklimaat in de EU moet verbeterd worden. Dit hebben de EU-regeringsleiders tijdens de Europese Raad uitgesproken. Zij vragen de Commissie om een pilot te lanceren voor baanbrekende...

Lees meer

Netherlands Federation of University Medical Centers reaction to Horizon Europe

The design of Horizon Europe, built on the solid base provided by Horizon 2020 and the introduction of Sustainable Development Goals as key impact parameters are welcomed by the Netherlands...

Lees meer

Onderhandelingen kennisprogramma’s centraal tijdens Oostenrijks voorzitterschap

De onderhandelingen voor Horizon Europe en Erasmus zullen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie de grootste prioriteit krijgen tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van...

Lees meer

The EU knowledge programmes of tomorrow

On 26 June, Neth-ER organised the event ‘Beyond 2020: the next generation of EU knowledge programmes’: a full day with presentations and discussions about the proposals for Erasmus, Horizon Europe...

Lees meer

Op de agenda: juli

Het zomerreces staat bijna voor de deur, maar Brussel zit nog niet stil. In juli zullen de onderzoeksministers voor het eerst van gedachten wisselen over het voorstel voor Horizon Europe. Het...

Lees meer

Adviesgroep: FET als motor voor Europees O&I

Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden aan het Future and Emerging Technologies (FET) programma en FET moet gepositioneerd worden als motor voor onderzoek en innovatie in Europa. Dat stelt de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.