KP9 (2021 en verder)

Dossierbeschrijving

De voorbereidingen voor het negende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat Horizon 2020 zal opvolgen, zijn in volle gang. Hier leest u meer over hoe het negende kaderprogramma (KP9) tot stand komt.

Lees meer

Wat weten we al?

De Europese Commissie is op dit moment druk bezig met het schrijven van het voorstel voor KP9, wat verwacht wordt in de zomer van 2018. De Commissie zal daarbij onder andere gebruik maken van de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, de aanbevelingen van de High Level Group van de Europese Commissie (de Lamy-groep), de conclusies van de Raad voor concurrentievermogen en het Europees Parlement. Daarnaast hebben vele landen en belanghebbenden, waaronder Neth-ER, hun positie duidelijk gemaakt in papers en vindt een publieke consultatie plaats. Deze consultatie is echter voornamelijk gericht op de prioriteiten voor het Europese Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Wat duidelijk blijkt uit de evaluatie en de discussies, is dat KP9 het succes van Horizon 2020 voort moet gaan zetten. Belanghebbenden dringen aan op een programma met een zelfde structuur, maar zien wel graag een groter budget en verdere versimpeling. Dit is ook in lijn met het Lamy-rapport. Voor Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek, staan drie principes centraal: excellentie, openheid en impact. Ook ziet de Commissie graag een meer missie-gedreven aanpak voor onderzoek en innovatie in KP9. Deze missies moeten zich richten op EU-doelstellingen en spreken tot de verbeelding van de burger. Verder moeten de missies verbindingen leggen tussen disciplines en sectoren. Ook wil de Commissie een  European Innovation Council introduceren waarin verschillende instrumenten voor ondersteuning van innovatie worden samengebracht. Een pilot voor de EIC zal lopen van 2018 tot en met 2020.

Looptijd en relatie met MFK

Hoe lang de precieze looptijd van KP9 zal zijn, is nog onzeker. De uitkomst zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de looptijd van het toekomstig Europese meerjarig financieel kader (MFK), waarover de onderhandelingen nog lopen. Een looptijd van zeven jaar is sinds 2006 gebruikelijk voor het MFK en daarmee ook voor Europese programma’s als Horizon 2020 en KP9. Aan de andere kant gaan er stemmen op om de looptijd te verkorten tot vijf jaar. Met deze kortere looptijd zal elke zittend kabinet van de Commissie en leden van het Parlement zeggenschap hebben over het MFK. Het volgende MFK zal in 2021 van start gaan. Er wordt verwacht dat de Europese Commissie haar voorstel voor het volgende MFK mei 2018 zal presenteren waardoor er duidelijkheid zal komen over de looptijd ervan.

Wetgevingsproces

Het nieuwe kaderprogramma wordt vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, zo staat in artikel 182 van het VWEU. Omdat de verkiezingen voor het Parlement in mei 2019 zijn en een nieuwe Europese Commissie zal aantreden in oktober/november 2019, zal waarschijnlijk het wetgevingsproces over KP9 met name in 2018 plaatsvinden.

Tijdlijn

KP9 zal in januari 2021 van start gaan. Ter voorbereiding van het nieuwe kaderprogramma vond in 2017 een foresight study (Bohemia Study) plaats in opdracht van de Europese Commissie. De Commissie bracht begin 2018 een mededeling uit over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, waarna een publieke consultatie gelanceerd is over de prioriteiten voor het MFK, inclusief KP9. Deze consultatie vindt het eerste kwartaal van 2018 plaats. Het voorstel van de Commissie voor KP9 wordt na de publicatie van het MFK verwacht, in de zomer van 2018. Vervolgens moeten de Raad en het Europees Parlement tot overeenstemming zien te komen. Dit moet uiterlijk in de herfst van 2020 gebeuren wil het kaderprogramma soepel van start kunnen gaan.

Meer informatie

Factsheet Neth-ER: interim evaluatie Horizon 2020 en aanloop naar KP9
Artikel Neth-ER: Wishes and concerns of stakeholders: What should FP9 look like?
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9
Artikel Neth-ER: Hoe gaat KP9 eruit zien? 
Artikel Neth-ER: Neth-ER: FP9 needs coherent EU 'knowledge first' policy
Artikel Neth-ER: Volledige Bohemia-rapport gepresenteerd
Dossier Neth-ER: Begrotingszaken/MFK
Dossier Neth-ER: European Innovation Council
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Evaluatie Horizon 2020: focus op impact O&I

Nieuws

EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van...

Lees meer

EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+

Een groter deel van het meerjarig financieel kader (MFK) moet gebruikt worden voor de financiering van KP9 en Erasmus+. Dat stelt het Europees Parlement in het rapport over de Europese begroting na...

Lees meer

Science Europe: verhoging budget KP9 noodzakelijk

In het volgende meerjarig financieel kader moet meer geld toegekend worden aan KP9 om ervoor te zorgen dat de EU op mondiaal niveau kan concurreren. Ook moet het streven naar excellentie voor...

Lees meer

The Guild: KP9 moet de innovatiekloof verkleinen

Om de kwaliteit en duurzaamheid van Europese wetenschap te garanderen moet de innovatiekloof verkleind worden. Dit schrijft The Guild in haar position paper voor het nieuwe kaderprogramma (KP9)....

Lees meer

VK wil deelnemen aan kennisprogramma’s na Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de intentie na de Brexit intensief te blijven samenwerken met de EU op het gebied van onderzoek en onderwijs. Dat zei premier Theresa May in haar toespraak in het...

Lees meer

EuroTech: verzeker soepel traject naar baanbrekende innovatie in KP9

Er moet gezorgd worden voor een soepel traject van fundamenteel onderzoek naar baanbrekende innovatie in KP9. Dat staat in een position paper van de EuroTech Universities Alliance. Door middel van...

Lees meer

Event “Bridging the EU innovation divide” – Register now!

The VSNU (Association of Universities in the Netherlands) and Neth-ER invite you to their networking event “Bridging the EU innovation divide” on 10 April 2018. Please join us for an inspiring...

Lees meer

ECIU: Vergroot impact KP9

De impact van KP9 moet worden gemaximaliseerd. Dat is het standpunt dat het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) inneemt in haar position paper. Om dit te bereiken, moet KP9 de...

Lees meer

Robert-Jan Smits benoemd tot speciale gezant voor Open Access

Robert-Jan Smits, voormalig directeur-generaal van DG Research and Innovation (RTD), is benoemd tot speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center (...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.