Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

22 september 2020

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog niet tot duidelijkheid over de organisatie, het management en budgetten van de verschillende missies. Wel zijn de langetermijn- en interimdoelen verder geconcretiseerd.

Duiding voor de burger

De burger staat centraal in de definitieve missievoorstellen, zo bleek uit de presentatie van de adviezen aan de Commissie door de mission boards tijdens de R&I Days. Inhoudelijk zijn de doelen uit de conceptrapporten van eind juni weinig veranderd. Wel is geprobeerd om de missies inzichtelijker te maken voor een groter publiek. Zo is de missie voor oceanen omgedoopt tot ‘mission starfish’, geïnspireerd door het zelf-herstellend vermogen van zeesterren, zoals ook het leven onder water dat moet doen. Ook hebben de mission boards wiens conceptadviezen in juni minder concreet waren, nu uitgewerkt welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn, wat zich uit in fiks dikkere rapporten. Het advies voor de zeestermissie bevat 32 extra pagina’s en het advies voor de klimaatmissie is zelfs verdubbeld in grootte. De definitieve adviezen zijn:

  1. Conquering Cancer: Mission Possible
  2. A Climate Resilient Europe - Prepare Europe for climate disruptions and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030
  3. Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters
  4. 100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for the citizens
  5. Caring for Soil is Caring for Life

Onduidelijkheid blijft

Toch blijft er na de presentatie veel onduidelijk. Zo is nog niet bekend hoe de missies georganiseerd worden, wie de missies zal managen noch hoeveel budget iedere missie zal ontvangen. Bovendien bevat elk advies maatregelen die weinig met onderzoek te maken hebben, zoals een verbod of belasting op alcohol en tabak. Daarnaast vraagt elk advies om financiering uit andere programma’s dan Horizon Europe om zijn doelen te verwezenlijken, wat in principe niet mogelijk is.

Context

De Commissie introduceert in Horizon Europe een missie-gedreven aanpak. Het doel van de missies is het vergroten van de impact van onderzoek op de samenleving door burgers te betrekken bij het bepalen van onderzoeksdoelen. Na de presentatie van hun conceptadviezen organiseerden de mission boards afgelopen zomer dan ook discussies met burgers en belanghebbenden om naar hun verwachtingen en wensen te luisteren. Ook vroeg de Commissie recent zelf om ideeën voor concrete acties voor de missies. Nu de definitieve adviezen zijn overhandigd, is de Commissie weer aan zet. Eind 2020 zal de Commissie de definitieve lijst van missies aankondigen en een budget voorzien onder Horizon Europe en andere EU-programma's. Als onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting op tijd zijn afgerond, zullen de missies in 2021 als onderdeel van Horizon Europe van start gaan. Er is echter nog veel werk aan de winkel om de geformuleerde doelen te operationaliseren.

Meer informatie:

Persbericht Commissie: Top experts hand over their proposals for EU missions to the Commission for a greener, healthier and more resilient Europe
Publicatie Commissie: Conquering Cancer: Mission Possible
Publicatie Commissie: A Climate Resilient Europe - Prepare Europe for climate disruptions and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030
Publicatie Commissie: Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters
Publicatie Commissie: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for the citizens
Publicatie Commissie: Caring for Soil is Caring for Life
Artikel Neth-ER: Doe mee aan de Horizon Europe missies
Artikel Neth-ER: Mission boards publiceren voorstellen missies
Artikel Neth-ER: Vijf Nederlanders in mission boards
Artikel Neth-ER: Missies in 2020, de stand van zaken

Artikel Neth-ER: Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet...

Lees meer

State of the Energy Union: teleurstellende investeringen O&I

Het State of the Energy Union rapport van de Europese Commissie wijst op teleurstellende overheids- en particuliere uitgaven aan onderzoek en innovatie voor schone energie. Toch tonen de overige...

Lees meer

Widening, onderwijs en impact centraal in onderzoeksagenda Gabriel

Widening, onderwijs en impact vormen de speerpunten van de onderzoeksagenda van Gabriel, zo leek het tijdens de R&I Days. In haar eerste Europese topconferentie over onderzoek & innovatie...

Lees meer