19 maart 2021

Commissie vraagt uw input over Global Approach to Research, Innovation, Education and Youth

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Global Approach to Research, Innovation, Education and Youth is een initiatief van de Commissie en moet richting geven aan internationale samenwerkingsverbanden van de EU op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Tot 9 april kunt u uw input over het initiatief met de Commissie delen.


Commissie vraagt uw input over Global Approach to Research, Innovation, Education and Youth

Wereldwijde samenwerking

De Global Approach to Research, Innovation, Education and Youth is een initiatief tot herziening van de strategie voor internationale samenwerking op het gebied van kennis. In het plan moet Europese kennis internationaal bijdragen aan duurzame antwoorden op mondiale ecologische, economische en sociale uitdagingen, en Europese kennis over gezondheid, vergroening en digitalisering delen. Met het initiatief wil de Commissie onder andere de samenwerking bij onderzoeks-, innovatie- en onderwijsprogramma's verbeteren om de strategische autonomie van Europa te versterken. Daarnaast wil de Commissie de dialoog aangaan over open en eerlijke internationale samenwerking in het kader van de Europese onderzoeksruimte (ERA) en het Bolognaproces. Reageren kan tot en met 9 april.

Context

De Mededeling over de Global Approach to Research, Innovation, Education and Youth staat gepland voor eind april. De consultatie bevat geen concrete vragen, maar vraagt om algemene feedback. De Mededeling moet richting geven aan de internationale kennissamenwerkingsverbanden van de EU, zoals de nieuwe generatie EU-financieringsprogramma's Horizon Europe en Erasmus+. Ook wordt er onderhandeld met derde landen over hun rol in deze programma's. De European University Association gaf eerder al haar visie op het initiatief.