In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te pakken is er een actief arbeidsmarktbeleid nodig dat zich zowel richt op het omscholen als bijscholen van mensen. Daarnaast is het van belang dat sociale partners beter betrokken worden bij het opstellen van onderwijscurricula.

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

Structureel tekort vaardigheden aanpakken

Het tekort aan bepaalde vaardigheden is de afgelopen jaren gestegen in Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt. Dit is een van de bevindingen in een rapport van de Europese Commissie: Skills mismatch and productivity in the EU. Om het structurele tekort aan vaardigheden te adresseren zijn er maatregelen nodig die mensen in staat stellen zichzelf bij en om te scholen. Europese instrumenten zoals de New Skills Agenda kunnen daarvoor worden aangewend. Ook zouden sociale partners beter moeten worden betrokken bij het ontwikkelen en updaten van onderwijscurricula om deze beter te laten aansluiten op vaardigheden waar in de toekomst vraag naar is.

Context

In deze studie van de Commissie wordt de skills mismatch in Europa geanalyseerd vanuit verschillende dimensies. In 2016 introduceerde de Commissie de New Skills Agenda, die als doel heeft de skills mismatch in Europa aan te pakken. Eén van de prioriteiten is een goed niveau van basisvaardigheden voor alle Europeanen. Een recent rapport van Cedefop gaf aan dat in Nederland de bij- en nascholing de afgelopen jaren is verbeterd.