De aanbevelingen van het Europees Semester hebben een te economische aanpak. Dit zegt het Lifelong Learning Platform in een statement met verbeteringen voor de Country Specific Recommendations. Ook wordt er kritiek geuit op de verschillen tussen aanbevelingen aan lidstaten.

LLLP: Europees semester te economisch

Kritiek op de aanbevelingen

De Country Specific Recommendations (CSR)  van het Europese Semester richten zich te veel op economisch advies. Dit geeft het Lifelong Learning Platform (LLLP) aan in een reactie op de aanbevelingen van 2019. Volgens het LLLP richt de Commissie zich te veel op economische competenties, waar echter sociale competenties ook een belangrijke rol spelen. Ze wijst hierbij ook op het belang van langetermijnplanning, in plaats van in te zetten op kortzichtige pogingen om tekorten in specifieke sectoren aan te pakken. Daarnaast vraagt het LLLP aan om meer te investeren in formele en informele trainingen, zowel op het werk als tijdens de carrièrebegeleiding.  Ten slotte roept het LLLP lidstaten op om bij het maken van onderwijsbeleid meerdere belanghebbenden te betrekken.

Inconsistent advies

Het LLLP twijfelt aan de consistentie van de aanbevelingen en betreurt de verschillende adviezen. Zo merkt het LLLP op dat van de acht lidstaten die minder dan het gemiddelde van 4.6% van het bruto binnenlands product aan onderwijs uitgeven er slechts drie het advies krijgen om dit te verhogen. Daarnaast krijgt enkel Oostenrijk de aanbeveling om basisvaardigheden te verbeteren, terwijl alle lidstaten nog veel winst te boeken hebben op het gebied van vaardigheden.

Context

De organisatie Lifelong Learning Platform zet zich in om de belangen te behartigen van 42 Europese organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, training en jeugd. Het LLLP vertegenwoordigt meer dan 50.000 onderwijsinstellingen en verenigingen.

Het Europees semester bepaalt sinds 2010 de Europese beleidskalender. Het zorgt ervoor dat de lidstaten hun begrotings- en economische plannen op elkaar afstemmen. Hiermee kunnen zij op elkaars begrotings- en hervormingsplannen reageren en kan de Commissie tijdig beleidsadvies geven voordat de nationale begrotingen worden vastgesteld.