Het mkb kan veel halen uit deelname aan Europese Centers of Vocational Excellence, maar herkent nog niet altijd de kansen die dit kan bieden voor hun bedrijf. Een Europees handboek voor het mkb moet helpen om bedrijven over de streep te trekken.


Katapult adviseert mkb-deelname CoVE’s

10 manieren om samen te werken

De Europese Centers of Vocational Excellence (CoVE) zijn er niet alleen voor onderwijsinstellingen, maar juist ook voor het midden- en kleinbedrijf. Zij kunnen veel halen uit deelname aan deze netwerken. Het Nederlandse platform Katapult schreef namens de Commissie een handboek hoe mbo-instellingen het mkb over de streep kunnen trekken, onder andere gebaseerd op de input en voorbeelden vanuit de twaalf CoVE-pilotprojecten die het Erasmus+ programma financiert. Het handboek beschrijft onder meer waarom deelname interessant is voor bedrijven. Voor elke reden heeft Katapult ook een samenwerkingsvorm gevonden die juist dit aspect uitlicht. Zo kunnen bedrijven die op zoek zijn naar talent, opleidingsplekken bieden aan studenten of hun personeel in deeltijd les laten geven en zo een netwerk opbouwen. Daarentegen kunnen bedrijven die willen innoveren samenwerken met laboratoria of specifieke afstudeerprojecten.

Context

Centers of Vocational Excellence zijn regionale samenwerkingen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties, gericht op excellentie en innovatieve modernisering van het beroepsonderwijs. Het initiatief omtrent Centres of Vocational Excellence betaald uit Erasmus+ brengt deze regionale partnerschappen samen in een Europees netwerk rond een bepaald thema. Katapult is een belangrijke partner van de Commissie in het uitrollen van het initiatief, onlangs stelde zij ook haar  netwerkkaart open voor heel Europa. Er zijn tot nu toe twaalf Europese netwerken gefinancierd, waarvan vijf met minstens één Nederlandse deelnemer. In de nieuwe programmaperiode zal de Commissie nog eens 100 netwerken financieren, waarvan 11 in 2021.