De Europese Commissie heeft zeven nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse instellingen. De zeven netwerken zullen deel uitmaken van de tweede pilot van het initiatief, wat in navolging van de eerste ronde vorig jaar nu uit totaal 10 partnerschappen bestaat.

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

Opnieuw vijf netwerken geselecteerd

De Europese Commissie heeft vandaag de nieuwe Platforms of Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt. De Commissie selecteerde zeven partnerschappen, wiens project tot vier miljoen euro aan financiering zal krijgen ter ondersteuning van vaardigheden voor groene en digitale transities, duurzame groei en sociale integratie. De zeven netwerken zijn opgesteld rond de thema’s groene innovatie en stedelijke vergroening, micro-elektronica en de meubel- en houtsector en liggen hiermee inhoudelijk ook in lijn met de nieuwe Skills Agenda en het Commissievoorstel voor de Raadsaanbeveling over het toekomstige mbo-beleid van de EU. De tweede selectieronde kon overigens op heel wat populariteit rekenen; zo ontving de Commissie in totaal maar liefst 55 aanvragen, met daarin meer dan 1300 partners uit de 27 EU-lidstaten en 25 niet-EU landen.  

Wederom Nederlandse inbreng

In deze ronde zijn er vanuit Nederland vijf organisaties bij de partnerschappen betrokken. Zo is er, in navolging van CIV Water vorig jaar, opnieuw een project dat wordt gecoördineerd door een Nederlandse partner: het European Platform for Urban Greening door het Wellant College. Ook vinden we Katapult/Platform Talent voor Technologie terug als partner in het project. Verder neemt onder andere de mbo vakschool het Hout- en Meubileringscollege deel aan het Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector,  De vijf instellingen sluiten zich hierbij aan bij de zeven Nederlandse instellingen die vorig jaar in de eerste ronde geselecteerd werden, en brengen het totaal hiermee op 12.

Context

De Centres of Vocational Excellence zijn gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs. De partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven en mkb, onderzoekscentra en andere organisaties dienen als katalysator voor lokale innovatie en het aantrekken van private investeringen. Een focus ligt hierbij op het ontwikkelen van vaardigheden die aansluiten bij de behoeften van de regio, onder andere door het ontwikkelen van innovatieve leerplannen en lesmethoden. Het initiatief bevindt zich momenteel, net zoals het Europese Universiteiten-initiatief, in een pilotfase onder het huidige Erasmus+-programma, en zal in het volgende Erasmusprogramma definitief worden uitgerold.

Update: Vanwege de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen heeft de Commissie de lidstaten gevraagd om extra financiering zodat deze ronde zeven netwerken konden worden gefinancierd. 


© afbeelding: Europese Commissie