Het Just Transition Fund gaat in Nederland van start; zes regio’s ontvangen geld om hun economieën te transformeren naar klimaatneutraliteit. Er wordt 623 miljoen euro geïnvesteerd in alternatieven voor fossiele brandstoffen en technologieën, groene banen en de omscholing van lokale medewerkers.


Just Transition Fund kan van start in Nederland

Financiële boost voor groene technologieën en vaardigheden

Nederland krijgt 623 miljoen euro uit het Just Transition Fund (JTF) om zes Nederlandse regio’s te ondersteunen bij het afstappen van een economie die afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dit maakte de Commissie bekend in een persbericht. De regio’s die het geld ontvangen zijn: Groningen en Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Het JTF investeert in schone technologieën voor de chemische industrie en staalproductie en in de opleiding van 49.000 werknemers die momenteel in fossiele brandstof intensieve sectoren werken, zodat zij nieuwe vaardigheden leren. Op deze manier zal het Fonds de plaatselijke arbeidsmobiliteit verbeteren en arbeidskrachten ondersteunen. Daarnaast biedt het JTF ondersteuning aan verdere innovatie in circulariteit voor de industrie en het doorontwikkelen van energie-infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn regionale netwerken voor groene waterstof, het verbeteren van lokale elektriciteitsnetwerken en de elektrificatie van industriële processen.

Context

Het Just Transition Fund is onderdeel van het Cohesiebeleid voor de periode 2021-2027. Het JTF wordt gebruikt om de transitie naar klimaatneutraliteit en de implementatie van het Europese Green Deal in Nederland te ondersteunen. De 623 miljoen euro is onderdeel van een breder cohesiepakket van twee miljard euro, dat Nederlandse regio’s krijgen om in te zetten op vergroening, innovatie en inclusie. Om nieuwe milieu-uitdagingen in de EU aan te kunnen gaan, vroeg het Parlement recent in een resolutie over het achtste cohesierapport om meer te investeren in het Just Transition Fund.  

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.