Het Europees Parlement stelt dat het cohesiebudget vanaf 2027 minstens even hoog moet blijven. Volgens het Parlement moet er met name meer geld gaan naar onderwijs, onderzoek en innovatie in de regio om verschillen te verkleinen. Met de resolutie reageert het Parlement op het laatste cohesieverslag van de Commissie.  


Parlement roept op om meer te investeren in cohesie

Meer budget voor cohesie

Het Parlement wil niet dat het budget voor het cohesiebeleid naar beneden wordt bijgesteld. Verder benadrukt het Parlement het belang van extra financiële steun om innovatieve verschillen tussen regio's te verkleinen. Dat blijkt uit een resolutie die zij aannam over het achtste cohesierapport. De volksvertegenwoordigers vragen specifiek om meer te investeren in het Just Transition Fund II om nieuwe milieu-uitdagingen in de EU tegen te kunnen gaan. Verder stelt het Parlement dat de regionale implementatie van het Europees Herstelfonds beter kan, en betreurt zij dat regionale overheden in veel gevallen niet waren betrokken bij het ontwerpen van de plannen. Verder is de innovatie kloof tussen verschillende Europese regio's gegroeid. Daarom rijst de noodzaak om meer te investeren in onderzoek, innovatie en onderwijs om economische groei in achtergestelde regio’s te bevorderen en de ontwikkelingsval te vermijden.

Context

Het cohesiebeleid is bedoeld om regionale ontwikkeling te stimuleren en de verschillen tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde regio's te verkleinen. Eens in de drie jaar brengt de Commissie een cohesieverslag uit. Hierin wordt de vooruitgang van de regionale ontwikkeling beoordeeld. Het Just Transition Fund, geïntroduceerd in de programmaperiode 2021-27 ter ondersteuning van de Europese Green Deal, steunt de gebieden die het meest te lijden hebben onder de overgang naar klimaatneutraliteit. Het is net als het cohesiebeleid bedoeld om de verschillen tussen regio’s te verkleinen. Ook introduceerde de Commissie het Europees Herstelfonds om de economische klap van de coronacrisis op te vangen. Lidstaten dienden daarvoor, op basis van consultaties met onder andere regionale overheden, een Herstel-en Veerkrachtplan voor in te leveren. Een andere component van het Herstelfonds betrof een extra bijdrage aan het cohesiebeleid van 2014-2020 van 50 miljard euro, genaamd React-EU.

 

Mede geschreven door Laura de Boer

Meest gelezen artikelen