Nederlandse regio’s moeten de komende jaren vergroenen, innoveren en sociale inclusie bevorderen. Daarvoor krijgen ze bijna twee miljard euro van de EU tot en met 2027. Een overeenkomst tussen de Commissie en de Rijksoverheid legt de prioriteiten vast.


Hier gaan de regionale fondsen in Nederland tot 2028 naar toe

Groen, innovatief, inclusief

Nederlandse regio’s krijgen de komende jaren twee miljard euro van de EU voor vergroening, innovatie en inclusiviteit. Dat blijkt uit de partnerschapsovereenkomst voor de Europese structuurfondsen 2021-2027. Voor ieder fonds legt de overeenkomst heel precies vast waar het geld aan uitgegeven dient te worden. Zo gaat 240 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) naar hernieuwbare energie en het beperken van uitstoot. Nog eens 310 miljoen gaat naar innovatie in het mkb en valorisatie in ecosystemen. Het nieuwe Just Transition Fund (JTF) steunt regio’s die voorheen sterk op fossiele brandstoffen leunen met 623 miljoen euro, zoals Groningen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) steekt 413 miljoen euro in omscholing en de bestrijding van kinderarmoede.

Context

De overeenkomst is ondertekend door de Commissie en de Rijksoverheid. De Europese Structuur- en Investeringsfondsen zijn het financieringsinstrument voor de programma’s die het Europees regionaal beleid uitvoeren. Dit omvat naast EFRO en ESF ook het Cohesiefonds (CF), het Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (EFLPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Nederland neemt ook deel aan 9 INTERREG-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking.