Het secretariaat van de groene waterstofagenda vraagt geïnteresseerde partijen om input voor de gezamenlijke Strategische Onderzoeks- & Innovatieagenda voor groene waterstof. In de open consultatie worden partijen specifiek gevraagd hun mening te uiten over drie seed papers opgesteld door expertgroepen rondom de thema's productie, transport/infrastructuur en marktstimulering. Reageren kan tot en met 26 september.  


Hoe moet de ERA-onderzoeksagenda naar groene waterstof er volgens u uit zien?

Uw mening over de waterstofagenda

Hoe moet de gezamenlijke Strategische Onderzoeks- & Innovatieagenda voor de verdere ontwikkeling van groene waterstof eruit gaan zien? Dat wil het secretariaat van de Europese Onderzoeksruimte (ERA)-pilotactie voor een groene waterstofagenda graag van u weten. In een open consultatie verzoekt zij geïnteresseerde partijen feedback te geven op drie zogenaamde seed papers die expertgroepen opstelden rondom de thema's productie, transport/infrastructuur en marktstimulering. De consultatie invullen duurt 30 minuten per thema. Reageren kan via deze link tot en met 26 september.

Veel Europese activiteit op waterstof

Waterstof is een groot thema op de Europese agenda en wordt door het Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest gezien als een van de zes essentiële sectoren voor de Europese economie van de toekomst. In 2020 lanceerde de Commissie al een waterstofstrategie en publiceerde de Raad conclusies over het opzetten van een waterstofmarkt in Europa. Ook ondertekenden 23 Europese landen eind 2020 een manifest, waarmee zij hun steun uiten voor een nieuw Important Project of Common European Interest (IPCEI) op het gebied van waterstof. Daarnaast richtte de Commissie samen met het Fuel Cells and Hydrogen-partnerschap en 22 landen wereldwijd, waaronder Nederland, een nieuwe coalitie op om de waterstofeconomie een nieuw impuls te geven. Tenslotte financiert de EU een innovatief interregionaal partnerschap rondom waterstof, waaraan ook Groningen deelneemt. Zal de Strategische Onderzoeks- & Innovatieagenda al deze initiatieven bij elkaar weten te brengen?

Context 

Onder het Duits voorzitterschap van de Raad besloten de onderzoeksministers een gezamenlijke onderzoeksagenda voor groene waterstof te lanceren. In de Raadsconclusies over de Europese Onderzoeksruimte (ERA) nodigden zij de Commissie en geïnteresseerde lidstaten uit een agendaproces voor een ERA pilotactie rondom groene waterstof uit te voeren in 2021. Eerder dit jaar benoemden de deelnemende lidstaten experts voor het schrijven van de seed papers. Na sluiting van de open consultatie zullen de expertgroepen de resultaten bespreken in drie thematische workshops die plaatsvinden in oktober. Aan het einde van het jaar, op 16 en 17 december in Bonn, zal het trio-voorzitterschap (Duitsland, Portugal en Slovenië) de Strategische Onderzoeks- & Innovatieagenda presenteren. Daarna kan het echte werk beginnen: de vertaling naar concrete onderzoeksprojecten.