Voortdurende innovatie en onderzoek naar baanbrekende waterstoftechnologieën is een drijfveer voor de verdere ontwikkeling van waterstof in Europa, aldus de Commissie in haar onlangs gepubliceerde waterstofstrategie. Om de vastgestelde ambities te realiseren, is er een roadmap nodig die de aanpak op het gebied van onderzoek & innovatie uiteenzet voor de lange termijn. De Commissie presenteerde daarnaast een strategie voor de integratie van energiesystemen, waarin ook een rol voor O&I is weggelegd.

Onderzoek & innovatie moeten ontwikkeling waterstoftechnologieën naar hoger niveau tillen

Sleutelrol voor O&I in waterstofstrategie

Om een waardeketen van waterstof in heel Europa op te zetten, is meer inspanning vereist op het gebied van onderzoek en innovatie. Dit stelt de Commissie in haar waterstofstrategie, die zij onlangs publiceerde in het kader van de Green Deal. Zo gaat de Commissie gerichte steun verlenen aan waterstof-onderzoeksprojecten die bijdragen aan het opbouwen van capaciteit. Middels Horizon Europe wordt een Clean Hydrogen partnerschap opgericht en als onderdeel van de Green Deal Call zal er een oproep voor voorstellen gericht op groene (lucht)havens worden gedaan. Daarnaast zal een pilot-actie gericht op waterstof-technologieën in koolstofintensieve regio’s de ontwikkeling van innovatieve waardeketens ondersteunen. Ook is de Commissie van plan de ontwikkeling van belangrijke pilotprojecten die waterstof-waardeketens ondersteunen te sturen, in lijn met het Strategic Energy Technologies (SET) plan.

Integreren van Energiesystemen

Onderzoek en Innovatie is ook van belang in de Strategie voor de integratie van Energiesystemen, welke de Commissie samen met de waterstofstrategie publiceerde. Ze spelen namelijk een belangrijke rol in het creëren en benutten van nieuwe synergieën in het energiesysteem, bijvoorbeeld in relatie tot e-mobility verwarmingen en het koolstofvrij maken van energieslurpende industrieën. De Commissie wil dat de focus niet enkel wordt gelegd op technologische ontwikkeling, maar ook op sociale innovatie. Naast geplande demonstratieprojecten en partnerschappen in Horizon Europe, zal de Commissie eind dit jaar een vooruitzicht publiceren waarin zij ingaat op de rol van onderzoek en innovatie binnen schone energie en de integratie van het energiesysteem.  

Context

De waterstofstrategie en de strategie voor de integratie van energiesystemen zijn in lijn met de Green Deal en dragen bij aan het doel van Europa om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Waterstof is van belang voor het verduurzamen van industriële processen omdat er, bij groen opgewekte waterstof, geen CO2 vrijkomt en er weinig luchtvervuiling veroorzaakt wordt. Het integreren van energiesystemen gaat om het plannen en opereren van het systeem als geheel waarbij verschillende energiedragers, infrastructuren en consumptiesectoren gekoppeld zijn, en dus efficiënter werken. De Commissie geeft, na een onderbreking door de coronacrisis, weer invulling aan de Green Deal, zo werden vorige maand de biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie gepubliceerd.