De Europese Commissie gaat met 22 landen wereldwijd de samenwerking aan om een waterstofeconomie te stimuleren. Deze toezegging is gepaard gegaan met de lancering van de tweede fase van Mission Innovation. Nederland is hier ook onderdeel van.


EU start internationale samenwerking rond waterstofeconomie

Waterstofwaardenketens

De Europese Commissie heeft samen met het Fuel Cells and Hydrogen-partnerschap en 22 landen wereldwijd, waaronder Nederland, een nieuwe coalitie opgericht om de waterstofeconomie een nieuw impuls te geven. Dit werd bekend tijdens de zesde ministeriële bijeenkomst van het partnerschap Mission Innovation, waar de tweede fase van dit partnerschap werd gelanceerd. De internationale coalitie zal zich specifiek bezighouden met het drastisch omlaag brengen van de kosten van waterstof als schone energiebron vóór 2030. Dit doet ze door verschillende landen, bedrijven, investeerders en onderzoeksinstituten bijeen te brengen om de innovatiecapaciteit te vergroten. Internationale samenwerking rondom onderzoek en innovatie staan centraal in de coalitie. Daarbij wil de coalitie honderd grootschalige hydrogen valleys opzetten en verder ontwikkelen. Deze waterstof waardenketens beheren de productie, opslag en distributie van waterstof. Nederland bezit er maar liefst vijf. Het stimuleren van waterstof is een van de pijlers van de Green Deal en het opschalen van het gebruik ervan moet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Samenwerking met Amerikaanse filantropie

Op dezelfde bijeenkomst van Mission Innovation kondigden Bill Gates en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, aan een nieuw partnerschap op te zetten tussen de Europese Commissie en Breakthrough Energy. Dit partnerschap zal ongeveer 820 miljoen euro aan investeringen moeten opleveren in de periode van 2022-2026, om zo private projecten rondom schone energie op grote schaal te bewerkstelligen. Er wordt primair ingezet op vier high-impact, high-potential projecten en sectoren: groene waterstofenergie, duurzame vliegtuigbrandstoffen, koolstofdioxide-opname, en energieopslag voor de lange termijn. De Commissie legt hiervoor geld in via Horizon Europe en het Innovation Fund. EU-lidstaten kunnen meedoen via hun InvestEU- financiering of meedingen op projectbasis.

Context

Mission Innovation is opgezet in 2015 als een internationaal partnerschap van landen die hebben toegezegd hun O&I-investeringen te verdubbelen op het gebied van schone energie voor 2021. Onlangs is de tweede fase gelanceerd met doelstellingen voor het komende decennium. Nederland heeft ook haar eigen Nationaal Waterstof Programma (NWP), voortbouwend op de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Dit gaat in 2022 van start.