Hoe wordt je als universiteit klimaatneutraal? De European University Association (EUA) wil universiteiten daarbij helpen en publiceert daarom een Green Deal roadmap. Deze dient als een overzicht van acties die de impact en zichtbaarheid van universiteiten kunnen vergroten bij het streven naar een klimaatneutraal, duurzaam en sociaalrechtvaardig Europa. De EUA identificeert vier overkoepelende gebieden waar universiteiten aan kunnen werken.


EUA helpt universiteiten op weg met roadmap voor de Green Deal

EUA maakt groene roadmap

De European University Association (EUA) wil universiteiten helpen vergroenen. Zij publiceert daarom een Green Deal roadmap for universities. Deze geeft een overzicht van acties en processen voor universiteiten ter ondersteuning bij het behalen van klimaatneutraliteit. De roadmap focust op vier gebieden: onderzoek & innovatie, studenten & onderwijs, personeel & bedrijfsvoering en publieke betrokkenheid & maatschappelijk impact.

Betrek personeel en studenten bij verduurzaming

De EUA spoort universiteiten aan om hun personeel te betrekken bij het verduurzamen, bijvoorbeeld door klimaatvriendelijke personeelsmobiliteit te promoten. Hiernaast moeten universiteiten hun personeel van afdeling-overschrijdende personeelstraining in duurzaamheid voorzien. Zo kunnen universiteiten als stimulators en facilitators van de Green Deal optreden. Ook is het volgens de EUA belangrijk om studenten zo veel mogelijk te betrekken bij het verduurzamen van universiteiten. Ze geeft als voorbeeld de “green office” beweging, waarbij studenten en medewerkers samenwerken om de universiteit zo duurzaam mogelijk te maken. Eveneens moeten onderwijsinstellingen hun curricula aanpassen op aankomende industriële en maatschappelijke veranderingen, en studenten hierbij voorzien van de nodige vaardigheden.

Publieke betrokkenheid & maatschappelijke impact

EUA stimuleert universiteiten om duurzaamheidsprojecten met lokale impact te ontwikkelen. Om dit waar te maken luidt het advies samen te werken met NGOs en denktanks die dienen als bemiddelaars tussen de academische wereld en beleid. Door sterkere banden te ontwikkelen met hun alumni kunnen universiteiten hun sociale impact vergroten. De EUA zet daarom aan om de kennis en ervaring van alumni te gebruiken om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ook is het belang om tijdens de personeelsevaluatie publieke betrokkenheid en beleidsinbreng te erkennen en waarderen. Dit kan medewerkers aanmoedigen om lid te worden van werkgroepen of adviespanels en andere beleidsinbrengende instanties.

Interdisciplinariteit is sleutel tot succes

Om onderwijs en onderzoek zo interdisciplinair mogelijk uit te voeren, moeten ze een link tussen de maatschappij, de politiek, de economie en het milieu vormen, vindt de EUA. Universiteiten kunnen personeel aanstellen die interdisciplinaire programma’s voor studenten ontwikkelen. Hoger onderwijsinstellingen krijgen ook het advies burgers te betrekken bij hun onderzoeks- en innovatieprojecten ter bevordering van hun publieke betrokkenheid.

Context

In 2019 publiceerde de Commissie de Green Deal, die zij vervolgens uitwerkte met vele wetgevende initiatieven, zoals de Europese Klimaatwet die voorschrijft dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Binnen de Green Deal worden onderzoek, onderwijs en innovatie gezien als essentieel om de klimaatdoelen te behalen. De EUA zei eerder dat er meer aandacht nodig is voor de rol van universiteiten in de Green Deal, die nu nog te weinig erkend wordt.  

 

Mede geschreven door Hannah Teule.