De Commissie heeft een nieuw initiatief gelanceerd, waarmee ze deeptech start-ups onder leiding van vrouwen extra wil ondersteunen. Women TechEU maakt onderdeel uit van de eerste calls onder de Europese innovatie-ecosystemen in Horizon Europe, waarvoor de Commissie dit jaar in totaal zo'n 90 miljoen euro beschikbaar stelt. 


Commissie wil meer vrouwelijke leiders in innovatie-ecosystemen

Gezocht: meer vrouwen in innovatie 

Met Women TechEU, een nieuw initiatief binnen de innovatie pijler van Horizon Europe, hoopt de Commissie vrouwelijke ondernemers die een deeptech start-up leiden een extra steuntje in de rug te kunnen bieden. Onder het nieuwe financieringsschema, dat onderdeel zal uitmaken van de Europese innovatie-ecosystemen en zal worden ondersteund door de European Innovation Council (EIC), kunnen vrouwelijke innovators in aanmerking komen voor subsidies tot 75.000 euro en mentor-sessies binnen het EIC-netwerk. De Commissie wil in deze eerste pilot tot 50 veelbelovende start-ups ondersteunen in 2022. Een aanvraag indienen kan tot 10 november 2021. 

Ruim 90 miljoen voor innovatie-ecosystemen 

De aankondiging maakt onderdeel uit van de eerste reeks calls onder de Europese Innovatie-Ecosystemen (EIE), waarbij de Commissie ruim 90 miljoen euro beschikbaar stelt. Met de EIE wil de Commissie de basis leggen voor een duurzaam, robuust en geïntegreerd Europees innovatie-ecosysteem. De calls kunnen worden opgedeeld in drie categorieën:  
 

  • EIE SCALEUP, waarbij wordt ingezet op de verbinding binnen en tussen ecosystemen, het versnellen van duurzame groei en het bevorderen van vrouwelijk leiderschap.  
  • EIE CONNECT, waarbij de Commissie de implementatie van langdurige samenwerkingsprojecten in EU-lidstaten, regio’s en Horizon Europe-partnerlanden wil bevorderen en samenwerking tussen stakeholders van de quadruple helix wil stimuleren. 
  • INNOVSMES, voor het vergroten van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit bij mkb.  

Context 

Onder Horizon Europe wil de Commissie met pijler 3, innovatief Europa, inzetten op een sterkere rol van de EU als het aankomt op marktgedreven innovatie, met daarbij speciale aandacht voor de kennisdriehoek onderzoek – onderwijs – bedrijfsleven. De Commissie hoopt door middel van specifieke initiatieven de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de innovatiesector terug te dringen. Zo is er naast de Women TechEU pilot ook aandacht voor gendergelijkheid in de EIC Accelerator en reikt de Commissie jaarlijks de EU Prize for Women Innovators uit.