De Commissie heeft een update van het European Innovation Council werkprogramma voor 2020 voorgesteld. Deze bevat onder andere een ‘Green Deal’ call van 350 miljoen euro in het kader van Horizon 2020. De call moet hierbij bijdragen aan de klimaatambities van de Commissie. Ook worden er nieuwe pilot-initiatieven gelanceerd.

Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen

Een groene accelerator en een nieuwe scalator

De Commissie stelt in haar voorstel voor het nieuwe werkprogramma van de European Innovation Council (EIC) een eenmalige ‘Green Deal call’  van 350 miljoen euro voor. Het merendeel hiervan, 300 miljoen, is voorzien voor de EIC accelerator, welke start-ups en MKB ondersteunt bij het ontwikkelen en opschalen van baanbrekende innovaties. Iedereen die een aanvraag wil indienen voor de call van mei 2020, moet hierbij kunnen aantonen hoe hun innovatie bijdraagt aan minstens een van de acht doelstellingen van de Green Deal. Daarnaast zet de Commissie in het aangepaste voorstel zich in voor gendergelijkheid, met meer kansen voor vrouwelijke CEOs van start-ups.
Tot slot wordt in het werkprogramma ook melding gemaakt van een nieuw pilot-initiatief dat in de tweede helft van het jaar van start zou moeten gaan, namelijk de EIC Scalator. Dit initiatief moet bijdragen aan betere innovatie-ecosystemen en de ontwikkeling van Europese deep-tech leiders. Het richt zich hierbij op succesvolle innovatoren die de Pathfinder en Accelerator zijn ontgroeid en klaar zijn voor een vervolgstap in serie C-financieringsrondes.

Context

De voorgestelde Green Deal call in het EIC pilot werkprogramma moet bijdragen aan de implementatie van de klimaatambities onder de Green Deal en de VN Sustainable Development Goals. Hierbij worden dus specifiek voor de mei 2020 call extra voorwaarden opgelegd aan innovatoren. Het gepubliceerde voorstel is een draft en dus niet juridisch bindend; later deze maand hoopt de Commissie het definitieve werkprogramma voor 2020 te kunnen publiceren. De volwaardige EIC zal van start gaan onder het nieuwe Horizon Europe programma, en komt hierbij net als de EIT en innovatie-ecosystemen onder pijler drie, ‘Innovative Europe’, te vallen.