Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positieve resultaten geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer over het effect van simplificaties in Horizon 2020. Zij vraagt de Commissie om haar mechanismen voor verdere vereenvoudiging in toekomstige programma’s te verbeteren.


Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Belang vereenvoudigingsmaatregelen

De Raad verwelkomt de conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamer en onderstreept het belang hiervan met het oog op de nog resterende looptijd van Horizon 2020 en het nieuwe kaderprogramma. Dit blijkt uit de Raadsconclusies waarin de Raad reageert op het speciale rapport van de Rekenkamer over het effect van simplificaties in Horizon 2020. Het merendeel van de maatregelen heeft een positief effect gehad, en nu is het volgens de Raad van belang dat deze positieve lijn voort wordt gezet.

Verbeteren van mechanismen

De Raad vraagt de Commissie om de bestaande mechanismen te verbeteren zodat de regels in de toekomstige programma’s nog verder vereenvoudigd worden. Dit betreft de communicatie met aanvragers, het stroomlijnen van de financiële regelgeving van verschillende EU-fondsen en het gebruik van vereenvoudigde financieringsinstrumenten zoals lump sums. Nationale contactpunten spelen bij deze mechanismen een belangrijke rol, aangezien zij de begunstigden informeren en adviseren. Daarnaast verzoekt de Raad de Commissie om uit te zoeken hoe projecten met een toegekende Seal of Excellence gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot andere financieringsbronnen. Een campagne over de Seal heeft volgens de Raad nog niet tot voldoende bewustwording geleid.

Context

De rekenkamer heeft een speciaal rapport opgesteld over het effect van vereenvoudigingsmaatregelen in Horizon 2020. De doorgevoerde simplificaties in Horizon 2020 hebben de administratieve lasten voor ontvangers van subsidies verminderd. Echter, niet alle acties hebben het gewenste effect gehad. Zo is er met name ruimte voor verbetering op het gebied van regels over vergoeding en personeelskosten.