Simplificatie Horizon 2020 op de goede weg volgens Rekenkamer

7 november 2018

De simplificaties die zijn doorgevoerd in Horizon 2020 hebben de administratieve lasten voor ontvangers van subsidies verminderd. Dat concludeert de Rekenkamer in een speciaal rapport over het effect van simplificaties in Horizon 2020. Echter hebben niet alle acties het gewenste effect gehad en is er nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van regels over vergoeding van personeelskosten.

Administratieve lasten

De simplificaties die de Commissie heeft doorgevoerd in Horizon 2020 hebben bijgedragen aan het verminderen van administratieve lasten voor ontvangers van beurzen. Dat is de conclusie van het verslag over vereenvoudigingsmaatregelen ingevoerd in Horizon 2020 van de Europese Rekenkamer. De meeste maatregelen zijn doeltreffend geweest in het verminderen van administratieve rompslomp. Zo noemt de rekenkamer het verbeterde deelnemersportaal, dit heeft geleid tot het makkelijker toekennen en beheren van subsidies. Ook is de subsidietoekenningstermijn verkort door elektronisch beheer van de aanvraag, aldus de Rekenkamer.

Vergoeding personeelskosten

Niet alle maatregelen hebben evenveel effect gehad. Regels over personeelskosten zijn nog steeds te ingewikkeld, ondanks pogingen deze te vereenvoudigen. Hierdoor worden onnodig veel fouten gemaakt. De Rekenkamer noemt het gebruik van forfaitaire betalingen als mogelijkheid om de administratieve lasten te verminderen, maar noemt als kanttekening dat deze nog niet voldoende zijn getest.

Stabiliteit

Ook pleit de Rekenkamer voor stabiliteit in de regelgeving. Frequente wijzigingen van regels zorgen voor verwarring en onzekerheid. Hiervoor zou de Commissie waar mogelijk de continuïteit van deelnameregels voor verschillende kaderprogramma’s moeten handhaven en alleen uitzonderlijke aanpassingen doorvoeren tijdens de uitvoering van een kaderprogramma, aldus de Rekenkamer.

Context

Voor dit verslag over vereenvoudigingsmaatregelen in Horizon 2020 heeft de Rekenkamer begunstigden van Horizon 2020 gevraagd hun mening te geven over de vereenvoudigingsmaatregelen en om deze (waar van toepassing) te vergelijken met KP7. De simplificatie van de financiering voor onderzoek en innovatie staat hoog op de agenda van de Commissie. Ook heeft de Rekenkamer eerder in het Jaarverslag uit oktober 2018 geconcludeerd dat regelgeving in Horizon 2020 te gecompliceerd was. Bovendien heeft zij eerder aangeraden meer simplificatie te creëren in Horizon Europe.

Meer informatie

Publicatie Europese Rekenkamer: Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020 ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor begunstigden, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering
Persbericht Europese Rekenkamer: Minder administratieve rompslomp bij EU-onderzoek, aldus controleurs
Artikel Neth-ER: Rekenkamer: fouten in declareren personeelskosten Horizon 2020
Artikel Neth-ER: Europese Rekenkamer: verdere simplificatie noodzakelijk in KP9

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer

Joint Research Centre is op zoek naar ervaren onderzoekers

Het Europees Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) is een selectieprocedure gestart voor de werving van specialisten wetenschappelijk onderzoek voor verschillende onderzoeksgebieden. ...

Lees meer

Hoe kunnen universiteiten zich voorbereiden op een Brexit zonder deal?

Universiteiten kunnen zich voorbereiden op een no-deal scenario tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU door problemen te identificeren en zelf met partners om de tafel te gaan. Dat adviseren de...

Lees meer