Simplificatie Horizon 2020 op de goede weg volgens Rekenkamer

7 november 2018

De simplificaties die zijn doorgevoerd in Horizon 2020 hebben de administratieve lasten voor ontvangers van subsidies verminderd. Dat concludeert de Rekenkamer in een speciaal rapport over het effect van simplificaties in Horizon 2020. Echter hebben niet alle acties het gewenste effect gehad en is er nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van regels over vergoeding van personeelskosten.

Administratieve lasten

De simplificaties die de Commissie heeft doorgevoerd in Horizon 2020 hebben bijgedragen aan het verminderen van administratieve lasten voor ontvangers van beurzen. Dat is de conclusie van het verslag over vereenvoudigingsmaatregelen ingevoerd in Horizon 2020 van de Europese Rekenkamer. De meeste maatregelen zijn doeltreffend geweest in het verminderen van administratieve rompslomp. Zo noemt de rekenkamer het verbeterde deelnemersportaal, dit heeft geleid tot het makkelijker toekennen en beheren van subsidies. Ook is de subsidietoekenningstermijn verkort door elektronisch beheer van de aanvraag, aldus de Rekenkamer.

Vergoeding personeelskosten

Niet alle maatregelen hebben evenveel effect gehad. Regels over personeelskosten zijn nog steeds te ingewikkeld, ondanks pogingen deze te vereenvoudigen. Hierdoor worden onnodig veel fouten gemaakt. De Rekenkamer noemt het gebruik van forfaitaire betalingen als mogelijkheid om de administratieve lasten te verminderen, maar noemt als kanttekening dat deze nog niet voldoende zijn getest.

Stabiliteit

Ook pleit de Rekenkamer voor stabiliteit in de regelgeving. Frequente wijzigingen van regels zorgen voor verwarring en onzekerheid. Hiervoor zou de Commissie waar mogelijk de continuïteit van deelnameregels voor verschillende kaderprogramma’s moeten handhaven en alleen uitzonderlijke aanpassingen doorvoeren tijdens de uitvoering van een kaderprogramma, aldus de Rekenkamer.

Context

Voor dit verslag over vereenvoudigingsmaatregelen in Horizon 2020 heeft de Rekenkamer begunstigden van Horizon 2020 gevraagd hun mening te geven over de vereenvoudigingsmaatregelen en om deze (waar van toepassing) te vergelijken met KP7. De simplificatie van de financiering voor onderzoek en innovatie staat hoog op de agenda van de Commissie. Ook heeft de Rekenkamer eerder in het Jaarverslag uit oktober 2018 geconcludeerd dat regelgeving in Horizon 2020 te gecompliceerd was. Bovendien heeft zij eerder aangeraden meer simplificatie te creëren in Horizon Europe.

Meer informatie

Publicatie Europese Rekenkamer: Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020 ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor begunstigden, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering
Persbericht Europese Rekenkamer: Minder administratieve rompslomp bij EU-onderzoek, aldus controleurs
Artikel Neth-ER: Rekenkamer: fouten in declareren personeelskosten Horizon 2020
Artikel Neth-ER: Europese Rekenkamer: verdere simplificatie noodzakelijk in KP9

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Lichte stijging in uitgaven O&O door Europese lidstaten

De uitgaven in de onderzoeks- en ontwikkelingssector (O&O) door Europese lidstaten zijn het afgelopen jaar met 0,03% gestegen. Dit blijkt uit de eerste bevindingen van een onderzoek van Eurostat...

Lees meer

Rol bedrijven en internationaal netwerk in O&O van belang voor deelname H2020

Minder ontwikkelde regio’s nemen relatief weinig deel aan Horizon 2020, met name omdat bedrijven er geen grote rol hebben in onderzoek en ontwikkeling en zij niet goed geïntegreerd zijn in...

Lees meer

Nederland zesde in aantal samenwerkingen binnen Horizon 2020

Nederlands neemt een zesde plek in als het gaat om het aantal samenwerkingen met organisaties uit andere landen binnen Horizon 2020. Dat blijkt uit de tweede Monitoring Flash van de Europese...

Lees meer

Brexit-akkoord: VK tot 2020 in Horizon 2020 en Erasmus+

De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben overeenstemming bereikt over het terugtrekkingsakkoord van het VK uit de EU. De EU en het VK zijn in het akkoord overeengekomen dat het...

Lees meer