Acceptatie van eigen boekhoudmethodes van universiteiten is nodig om een vereenvoudiging van de regels van Horizon Europe te realiseren. Dit stelt de European University Association (EUA) in het rapport Accepting University Accounting Practices under Horizon Europe. De EUA geeft in dat kader een aantal concrete aanbevelingen voor het simplificeren van de regels onder Horizon Europe.

EUA: simplificatie Horizon Europe door accepteren van eigen boekhoudmethodes

Acceptatie van eigen boekhoudpraktijken

De Commissie moet meer ruimte geven aan eigen boekhoudmethodes van kennisinstellingen in de regels voor deelname in Horizon Europe. Dit adviseert de European University Association (EUA) in het rapport Accepting University Accounting Practices under Horizon Europe. Het accepteren van verschillende methodes zal eerder leiden tot simplificatie dan het creëren van één set regels. Volgens de EUA houdt de Commissie door het hanteren van één set regels, met als doel simplificatie, geen rekening met de diversiteit van de begunstigde instellingen. Uit eerder onderzoek van EUA bleek dat universiteiten dit geen wenselijke maatregel vinden. De EUA adviseert daarom om een regelgevend kader te creëren dat meer ruimte biedt voor het gebruik van eigen boekhoudmethodes, bijvoorbeeld door een adequate certificeringsprocedure te ontwikkelen, die het gebruik van eigen boekhoudmethodes kan toestaan.

Aanbevelingen voor simplificatie

De EUA geeft in het rapport een aantal gedetailleerde adviezen voor het vereenvoudigen van boekhoudregels. Deze adviezen zijn gebaseerd op een consultatie onder universiteiten en good practices uit twaalf lidstaten. De EUA raadt de Commissie onder andere aan een methode te creëren die gebaseerd is op meer vertrouwen.

Context

Het realiseren van meer simplificatie is een belangrijke prioriteit voor de Commissie voor het toekomstig kaderprogramma Horizon Europe. Dit rapport van EUA bouwt voort op een position paper dat zij in februari heeft gepubliceerd over diversiteit als uitgangspunt voor simplificatie. Beide publicaties zijn uitgebracht als input voor  Horizon Europe.

De EUA vertegenwoordigt meer dan 800 universiteiten in 47 landen, waaronder ook de VSNU en veertien Nederlandse universiteiten.