Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport van de European University Association. De universiteit is steeds meer een broedplaats voor innovatie, maar financiering vanuit het bedrijfsleven zou innovatie ook kunnen belemmeren.


Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Universiteit spil in netwerk

De rol van de universiteit in de EU verandert door steeds nauwere samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onderzoek & innovatie (O&I). Dit staat in het rapport The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems gepubliceerd door de European University Association (EUA). Waar universiteiten vroeger onafhankelijke instellingen waren, zijn ze nu meer ingebed in de samenleving. Dit komt doordat ze steeds vaker samenwerken met bedrijven en overheden in zogenaamde ‘triple helix‘-partnerschappen. Ook burgers, belangenorganisaties, consumenten en studenten worden steeds vaker betrokken in dergelijke partnerschappen, waardoor je zelfs kan spreken van ‘quadruple helix’-samenwerkingen.

Universiteiten broedplaats voor innovatie

Universiteiten functioneren steeds meer als innovation hubs waar onderzoekers, ondernemers en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten op de campus en samen kunnen werken aan innovatieprojecten. De TU Eindhoven, een van de geanalyseerde universiteiten in het rapport, is bijvoorbeeld bestuurslid van de Brainport Foundation in Noord-Brabant, waar bedrijven, overheden en onderzoekers samenwerken aan interdisciplinaire projecten die innovatie in de provincie stimuleren. Ook zie je samenwerkingsprojecten in de regio terug in de curricula van studies aan de TU Eindhoven. Zo functioneert de campus als een culturele broedplaats voor innovatie.

Bedrijfsfinanciering kan innovatie belemmeren

Financiering van onderzoek vanuit het bedrijfsleven stijgt, maar dit kan radicalere vormen van innovatie ondermijnen. Het bedrijfsleven ondersteunt namelijk vaak toegepast onderzoek waarvan de resultaten vermarkt kunnen worden, terwijl de overheid ook fundamenteel onderzoek stimuleert, aldus EUA. Ook bestaat er angst dat verdere vermenging met bedrijven tot belangenverstrengeling zal leiden.

Context

The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems is een studie gepubliceerd door de European University Association. De studie bevat een analyse van innovatieprocessen tussen universiteiten, bedrijven en publieke organisaties in negen verschillende Europese regio’s, waaronder de regio Eindhoven.