Raamwerk voor impact van universiteiten op innovatie-ecosystemen

26 januari 2018

Hoe meet je als universiteit je impact op regionale innovatie-ecosystemen? Hiervoor heeft de Europese Commissie een raamwerk gepubliceerd. Op basis van deze uitkomsten kunnen beleidsmakers gerichtere financieringssystemen ontwikkelen om de impact te vergroten.

Impact onderzoek universiteiten op innovatie-ecosysteem

De Europese Commissie heeft een raamwerk ontwikkeld voor hoe het meten van de impact van universiteiten op regionale innovatie ecosystemen eruit zou kunnen zien. Aan de hand van de resultaten uit onderzoeken gebaseerd op dit Regional Innovation Impact assessment Framework for Universities, kunnen gerichte financieringssystemen worden ontwikkeld om de impact van universiteiten te optimaliseren. Hoe het raamwerk er exact uit gaat zien, is afhankelijk van regionale, nationale of Europese instrumenten en regelgeving.

Vier impact categorieën

Het rapport geeft een aantal impactcategorieën en verwante indicatoren aan de hand waarvan universiteiten een studie kunnen ontwikkelen over hun contributie aan het regionale innovatie-ecosysteem. De vier impact categorieën die genoemd worden in het rapport zijn:

  1. Onderwijs en het ontwikkelen van menselijk kapitaal.
  2. Onderzoek, technologische vooruitgang, kennisoverdracht en commercialisatie.
  3. Ondernemerschap en het ondersteunen van ondernemingen.
  4. Regionale oriëntatie, strategische ontwikkeling en kennisinfrastructuren.

Reactie EUA

De European University Association (EUA) laat in een statement weten verheugd te zijn dat de impact van universiteiten op regionale innovatie erkend wordt. Wel kent het voorgestelde raamwerk een aantal tekortkomingen aldus EUA. Regionale factoren, die van invloed zijn op de regionale innovatieprestaties van een universiteit, worden te weinig meegewogen: zoals de mix van aanwezige bedrijven, infrastructuur en wet- en regelgeving. Het voorgestelde raamwerk mag daarom volgens EUA niet dienen als ranking methode. EUA pleit voor een raamwerk dat boven de cijfers uitstijgt en in staat is om alle relevante activiteiten van een universiteit in de regio te weerspiegelen. Zij vraagt de Commissie zich daarom in te zetten voor een vollediger raamwerk, op basis van een dialoog met belanghebbenden.  

Context

Het rapport levert een bijdrage aan de discussie over het vergroten van de impact van EU-investeringen op onderzoek en innovatie. In het rapport van de Lamy-groep is opgeroepen voor de introductie van EU-financiering van universiteiten gebaseerd op innovatieprestaties. Hierdoor moet de modernisering binnen universiteiten en het effect op regionale innovatie-systemen gestimuleerd worden. Het vergroten van de impact van universiteiten op de maatschappij is ook één van de prioriteiten van de vernieuwde EU-agenda voor hoger onderwijs.

Meer informatie

Rapport Europese Commissie: A Regional Innovation Impact Assessment Framework for universities
Publicatie EUA: EUA response to Joint Research Centre report on regional innovation impact assessment for universities  
rtikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: Vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad verleent het VK uitstel van Brexit

De EU-27 regeringsleiders zijn overeengekomen dat de datum waarop het VK de EU verlaat mag worden uitgesteld. Zo staat vastgesteld in de conclusies van de Europese Raad. Uitstel voor Brexit is...

Lees meer

Neemt u deel aan de EIC-adviesraad?

De Europese Commissie zoekt deskundigen voor de EIC-adviesraad. Deze raad zal de Commissie gaan assisteren bij de huidige European Innovation Council-pilot en het vormgeven van de EIC in Horizon...

Lees meer

Wint u de eerste Horizon Impact Award?

De inschrijvingen voor de eerste Horizon Impact Award zijn geopend: een nieuw initiatief van de Commissie om de positieve impact van onderzoeksresultaten aan te tonen. De wedstrijd is bedoeld voor...

Lees meer

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer