Raamwerk voor impact van universiteiten op innovatie-ecosystemen

26 januari 2018

Hoe meet je als universiteit je impact op regionale innovatie-ecosystemen? Hiervoor heeft de Europese Commissie een raamwerk gepubliceerd. Op basis van deze uitkomsten kunnen beleidsmakers gerichtere financieringssystemen ontwikkelen om de impact te vergroten.

Impact onderzoek universiteiten op innovatie-ecosysteem

De Europese Commissie heeft een raamwerk ontwikkeld voor hoe het meten van de impact van universiteiten op regionale innovatie ecosystemen eruit zou kunnen zien. Aan de hand van de resultaten uit onderzoeken gebaseerd op dit Regional Innovation Impact assessment Framework for Universities, kunnen gerichte financieringssystemen worden ontwikkeld om de impact van universiteiten te optimaliseren. Hoe het raamwerk er exact uit gaat zien, is afhankelijk van regionale, nationale of Europese instrumenten en regelgeving.

Vier impact categorieën

Het rapport geeft een aantal impactcategorieën en verwante indicatoren aan de hand waarvan universiteiten een studie kunnen ontwikkelen over hun contributie aan het regionale innovatie-ecosysteem. De vier impact categorieën die genoemd worden in het rapport zijn:

  1. Onderwijs en het ontwikkelen van menselijk kapitaal.
  2. Onderzoek, technologische vooruitgang, kennisoverdracht en commercialisatie.
  3. Ondernemerschap en het ondersteunen van ondernemingen.
  4. Regionale oriëntatie, strategische ontwikkeling en kennisinfrastructuren.

Reactie EUA

De European University Association (EUA) laat in een statement weten verheugd te zijn dat de impact van universiteiten op regionale innovatie erkend wordt. Wel kent het voorgestelde raamwerk een aantal tekortkomingen aldus EUA. Regionale factoren, die van invloed zijn op de regionale innovatieprestaties van een universiteit, worden te weinig meegewogen: zoals de mix van aanwezige bedrijven, infrastructuur en wet- en regelgeving. Het voorgestelde raamwerk mag daarom volgens EUA niet dienen als ranking methode. EUA pleit voor een raamwerk dat boven de cijfers uitstijgt en in staat is om alle relevante activiteiten van een universiteit in de regio te weerspiegelen. Zij vraagt de Commissie zich daarom in te zetten voor een vollediger raamwerk, op basis van een dialoog met belanghebbenden.  

Context

Het rapport levert een bijdrage aan de discussie over het vergroten van de impact van EU-investeringen op onderzoek en innovatie. In het rapport van de Lamy-groep is opgeroepen voor de introductie van EU-financiering van universiteiten gebaseerd op innovatieprestaties. Hierdoor moet de modernisering binnen universiteiten en het effect op regionale innovatie-systemen gestimuleerd worden. Het vergroten van de impact van universiteiten op de maatschappij is ook één van de prioriteiten van de vernieuwde EU-agenda voor hoger onderwijs.

Meer informatie

Rapport Europese Commissie: A Regional Innovation Impact Assessment Framework for universities
Publicatie EUA: EUA response to Joint Research Centre report on regional innovation impact assessment for universities  
rtikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: Vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Deel je kennis en draag bij aan betere wetenschapsevaluaties

De European University Association wil graag inzicht krijgen in hoe verschillende onderwijsinstellingen wetenschappelijk onderzoek evalueren in het kader van Open Science. Om die reden hebben zij de...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit...

Lees meer

Universiteitsbestuur moet zich meer bemoeien met ‘big deals’ uitgeverijen

De marktpositie van universiteiten ten opzichte van grote uitgeverijen kan verbeterd worden door universiteitsbesturen aan tafel plaats te laten nemen in het onderhandelingsproces. Dit stelt de...

Lees meer