Het rapport van de bijzondere Parlementaire Commissie Kankerbestrijding is door het Parlement aangenomen. Het Parlement benadrukt voornamelijk het belang van doeltreffende en aanhoudende financiering voor kankeronderzoek en innovatieprojecten voor kankerbestrijding. Daarnaast pleit het voor verbetering van het plan op tal van andere gebieden, van preventie en medicijnentoevoer tot behandeling en nazorg.


Parlement pleit voor doelmatigere financiering kankerbestrijding

Financiering en gemeenschappelijke regels

Het Parlement heeft de aanbevelingen van de bijzondere Parlementaire Commissie Kankerbestrijding (BECA) voor een alomvattende en beter gecoördineerde EU-strategie ter bestrijding van kanker aangenomen. In zijn rapport 'Strengthening Europe in the fight against cancer' pleit het EP onder andere voor efficiënte investeringen in onderzoeken en innovatieprojecten op het gebied van kankerbestrijding. De nadruk daarbij ligt onder meer op de uitbreiding van gezamenlijke aanbestedingsprocedures voor onderzoek naar geneesmiddelen en behandelingen tegen zeldzame vormen van kanker. Tevens stelt BECA dat kankerpatiënten problemen ondervinden indien zij in andere EU-landen toegang willen krijgen tot gezondheidszorg of willen deelnemen aan klinische proeven. Daarom dringen Parlementsleden aan op het hervormen van reeds bestaande wetgevingskaders zodat grensoverschrijdende zorg en onderzoek beter mogelijk wordt. Volgens het EP zal een nieuwe set gemeenschappelijke regels de ongelijkheden tussen landen in de medische behandeling van en onderzoek naar kanker bestrijden. Wijzigingen in wetgeving en financiering zal daarbij ook zorgen voor stabielere arbeidsomstandigheden voor onderzoekers.

Preventie en geneesmiddelentekort

Het rapport eist de totstandkoming van gerichtere preventiemaatregelen, zowel op nationaal als EU-niveau. Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op onafhankelijke wetenschappelijke expertise. Daarnaast wil het EP de distributieketen voor geneesmiddelen tegen kanker verbreden en meer toezien op tekorten van medicijnen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een brede strategische voorraad van kritische medicijnen. Verder is meer transparantie vereist over de prijsopbouw van medicijnen in het farmaceutisch systeem, aldus het EP. Tot slot gaat het rapport in op het recht om "te worden vergeten". Het Parlement stelt dat verzekeraars en banken geen rekening mogen houden met de medische voorgeschiedenis van mensen met kanker. Dit recht zou voor alle patiënten in de EU moeten gelden, tot tien jaar na het einde van de behandeling.

Context

Het mandaat van BECA liep ten einde in december 2021. Diens rapport met de concrete aanbevelingen dienen als reactie op het door de Commissie geïnitieerde Europe’s Beating Cancer Plan. Dit plan werd eind vorig jaar geconcretiseerd met een roadmap voor de implementatie tot 2025, waarna de Commissie het Europe’s Beating Cancer Plan in 2022 uitbreidde met nog eens vier nieuwe actieplannen. De Commissie trekt in totaal vier miljard euro uit voor het Europe’s Beating Cancer Plan mede dankzij financieringen door EU4Health en Horizon Europe. De bestrijding van kanker vormt tezamen met de farmaceutische strategie een van de gewichtigste uitgangspunten in de plannen voor een Europese Gezondheidsunie. De aanbevelingen van BECA hebben duidelijke raakvlakken met de in 2020 opgestelde strategie, die primair gericht is op de waarborging van de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen.