De Europese Commissie wil innovatie stimuleren door een herziening van de farmaceutische wetgeving. In een openbare raadpleging vraagt de Commissie om bij te dragen aan het ontwikkelen van een toekomst- en crisisbestendig regelgevingskader voor de farmaceutische sector.    


Hoe kan Europese geneesmiddelenwetgeving innovatie stimuleren?

Uw standpunt over geneesmiddelen telt 

Hoe moet de farmaceutische wetgeving binnen de Europese Unie voor geneesmiddelen eruit gaan zien? De Europese Commissie vraag hiervoor om uw input via een open consultatie. De Commissie vraagt onder andere input voor stimulansen voor innovatie, toekomstbestendige regelgeving voor nieuwe producten en betaalbare medicijnen door een concurrerende Europese markt. U kunt reageren tot en met 21 december 2021.  

Context 

De farmaceutische strategie is één van de speerpunten op gezondheidsgebied van de Commissie Von der Leyen. In de Farmaceutische Strategie voor Europa uit 2020 was de herziening van de geneesmiddelenwetgeving al aangekondigd met als doel het concurrentievermogen, de innovatie en de duurzaamheid van de farmaceutische industrie te ondersteunen. De Commissie stelde in haar nieuwe plannen voor een Europese Gezondheidsunie al verdergaande maatregelen voor, onder andere de oprichting van een nieuw agentschap Health Emergency Response Authority (HERA) en een ambitieus financieringsprogramma EU4Health. Het is nog wachten op het voorstel van de European Health Data Space die dit najaar op de agenda staat.