De Europese Commissie heeft nieuwe actieplannen toegevoegd aan het Europe's Beating Cancer Plan, zo kondigde zij aan tijdens een evenement ter bevordering van gendergelijkheid bij de bestrijding van kanker. Naast het aanpakken van ongelijkheden maakt de Commissie plannen voor het screenen en vaccineren bij baarmoederhalskanker en het verbeteren van de nazorg voor genezen kankerpatiënten. 


Commissie breidt Europe's Beating Cancer Plan uit

Kankerbestrijding en ongelijkheid

De Europese Commissie breidt het Europe’s Beating Cancer Plan uit met vier nieuwe actieplannen. Uit de incidentie- en sterftecijfers van baarmoederhalskanker blijkt dat er veel ongelijkheid is tussen EU-lidstaten. Dit moet volgens de Europese Commissie veranderen. Het eerste nieuwe plan ziet er daarom op toe dat een Cancer Inequalities Registry in de toekomst trends en verschillen tussen lidstaten zal signaleren. Het zal ook kijken naar ongelijkheid bij het behandelen van kanker als gevolg van geslacht, opleidingsniveau, inkomensniveau en woonomgeving.

Verdere nieuwe acties

Het tweede actieplan betreft een herziening van een Raadsaanbeveling uit 2003 over het screenen van kanker. Daarvoor zal zij eerst het veld over consulteren. Daarnaast moet een Joint Action on HPV vaccination de vaccinatiegraad voor baarmoederhalskanker in lidstaten verbeteren. Niet alleen voor meisjes, maar ook voor jongens. Tenslotte zal een EU-netwerk van jonge kankeroverlevenden langetermijnsnazorg op nationaal en regionaal gebied gaan versterken.

Context

Europa's Beating Cancer Plan is een belangrijke pijler in de plannen van de Commissie voor een Europese Gezondheidsunie. Vorig jaar werd het plan onder leiding van Ursula von der Leyen gepubliceerd, waarna het later geconcretiseerd werd met een roadmap voor de implementatie tot 2025. Het initiatief wordt met name gefinancierd uit EU4Health en Horizon Europe. Eén van de missies in Horizon gaat over kankerpreventie- en bestrijding.